Blog archief

Meer werknemers thuis met burn-out

Het aantal werknemers dat zich ziek moet melden vanwege een burn-out neemt toe. Dit laat het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) weten op basis van landelijke cijfers. Psychische beroepsziekten In 2016 viel ruim 40 procent van alle ziekmeldingen op het werk in de categorie ‘psychische beroepsziekte’. In 2014 lag dit aandeel nog op 32 procent. […]

Lees verder

Do’s en dont’s van het sollicitatiegesprek

Ook bij een sollicitatiegesprek moet je je aan bepaalde regels houden. Zo kreeg een Spaanse vliegtuigmaatschappij onlangs een boete van 25.000 euro omdat zij vrouwelijke sollicitanten vroegen een zwangerschapstest te doen. Wat mag je nou eigenlijk wel en niet vragen? Vrije tijd Wat een sollicitant in zijn vrije tijd doet is niet belangrijk voor het […]

Lees verder

Waarom nemen goede werknemers ontslag

Voor een werkgever is niets zo vervelend als een goede werknemer die ineens besluit ontslag te nemen. Hij/zij heeft een andere baan gevonden en gaat ergens anders aan de slag. Voor u betekent dit dat het kan zijn dat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt. U zult een nieuwe medewerker moeten vinden. Dit […]

Lees verder

Robotisering goede reden voor ontslag

Wil je als werkgever een werknemer ontslaan, dan moet je met een goede reden komen. Disfunctioneren, bedrijfssluiting en een verstoorde werkrelatie zijn goede redenen om tot ontslag over te gaan. Robotisering hoort hier ook bij. Ontslag robotisering: bedrijfseconomische redenen Het ontslaan van productiemedewerkers vanwege robotisering valt onder ontslag om bedrijfseconomische redenen. De werkgever moet wel […]

Lees verder

Mag werknemer zich ziekmelden bij een kater?

Mag een werknemer zich ziek melden wanneer hij aan een gezellig feestje een kater heeft overgehouden en daardoor niet in staat is om naar het werk toe te komen? Mag een werkgever weigeren om het loon te betalen? Dit hangt af van de situatie, maar in de meeste gevallen zal een werkgever de werknemer gewoon […]

Lees verder

Meer diefstal onder werknemers

Het zogenaamde “waarschuwingsregister” in de winkelbranche is nog nooit zo lang geweest als nu. Dit blijkt uit het jaarverslag van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). Winkeliers stelde in 2005 een zogenaamd “waarschuwingsregister” op. In dit register staan ex-werknemers die fraude hebben gepleegd of bijvoorbeeld diefstal op werk. Ex-werknemers blijven maximaal vier jaar op deze lijst […]

Lees verder

Meer bedrijfsopleidingen aangeboden aan werknemers

Steeds meer bedrijven bieden hun medewerkers een bedrijfsopleiding aan. In 2000 bood 79% van de bedrijven dit aan, vijf jaar later bood 85% van de bedrijven dit aan. Met name kleine en middelgrote bedrijven bieden meer opleidingen aan. Het gaat hierbij in de meeste gevallen om een cursus, begeleide training op de werkplek, workshops of een […]

Lees verder

Veranderingen Arbowet

Vanaf 1 juli 2017 zijn er een aantal veranderingen op de Arbowet van kracht.  De overheid verwacht dat werkgever, werknemer en de bedrijfsarts beter gaan samenwerken om beroepsziekten te voorkomen. Hier de belangrijkste maatregelen op een rijtje: Werkgevers zijn verplicht een basiscontract aan te gaan met een arbodienstverlener. Doet de werkgever dit niet, dan kan […]

Lees verder

Schadevergoeding na ontslag

Sinds het invoeren van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het ontslaan van werknemers een stuk goedkoper geworden. Dit vooral door het afschaffen van de kantonrechtersformule en het in het leven roepen van de transitievergoeding. Het bedrag dat na ontslag aan een werknemer moet worden meegegeven ligt een stuk lager dan voorheen. Toch heeft […]

Lees verder

Vaker ontslag met wederzijds goedvinden

Werknemers worden vaker met wederzijds goedvinden ontslagen. Het aantal gevallen waarin werkgevers en werknemers in goed overleg uit elkaar gingen is toegenomen. Dit blijkt uit een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. Ontslaan van personeel In het onderzoek werden bijna vierduizend bedrijven ondervraagd over het ontslaan van personeel. In 70 procent van de ontslaggevallen ging dit […]

Lees verder