“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ambtenarenrecht

  • Het ambtenarenrecht is niet te vergelijken met het gewone arbeidsrecht.
  • Zoek altijd hulp van een advocaat die gespecialiseerd is in het ambtenarenrecht.
  • Wij brengen je vrijblijvend in contact met de juiste specialist!
9,3
Klanten vertellen

347 beoordelingen

Het ambtenarenrecht is wezenlijk anders dan het arbeidsrecht. Het ambtenarenrecht valt als het ware tussen het bestuursrecht en arbeidsrecht in. De afgelopen jaren wordt er steeds vaker over gesproken om het ambtenarenrecht gelijk te trekken aan het arbeidsrecht. Tot op heden is er nog niets concreet bepaald. Het ambtenarenrecht kenmerkt zich door verschillende regelingen. Welke regelingen op jou als ambtenaar van toepassing zijn is afhankelijk van waar je werkzaam bent. Op deze pagina behandelen we een aantal belangrijke punten van het ambtenarenrecht.

Let op:
Vanaf 1 januari gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Vanaf dat moment zal er het nodige gaan veranderen, waardoor ambtenaren steeds meer gelijk worden gesteld aan gewone werknemers in de private sector. Zo krijg je een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling en zal ontslag voortaan via een vaststellingsovereenkomst of via de kantonrechter geregeld moeten worden. Krijg je als ambtenaar na 1 januari te maken met ontslag, dan loopt dit dus via het gewone arbeidsrecht. Heb je hier vragen over, dan mag je ons altijd even bellen!

Disciplinaire straffen

In het ambtenarenrecht kunnen disciplinaire straffen worden opgelegd door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is de werkgever van de ambtenaar. Deze disciplinaire straffen worden opgelegd wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Het kan zelfs leiden tot strafontslag, ook wel disciplinair ontslag genoemd. Een advocaat van De Nationale Adviesbalie staat je graag bij wanneer je te maken krijgt met een straf of mogelijk ontslag. Het is een periode met veel onzekerheid en vragen. Onze ambtenarenrecht advocaten hebben ervaring en weten exact welke acties zij moeten ondernemen.

Let op:
Ben je ambtenaar en maak je je schuldig aan plichtsverzuim? Dan kun je een disciplinaire straf opgelegd krijgen. Dit kan een schriftelijke waarschuwing zijn of het inhouden van salaris, maar ook schorsing of ontslag. In dat laatste geval spreek je van strafontslag. Dit is de meest ingrijpende straf die kan worden opgelegd. Je ben direct je baan en je inkomen kwijt en hebt ook geen recht op een uitkering. Schakel in zo’n geval altijd een ambtenarenrecht specialist in. Deze gaat kijken of de werkgever zich aan alle regels heeft gehouden en kan er vaak voor zorgen dat in je in ieder geval je recht op een uitkering kunt behouden.

Wil je in contact komen met een goede ambtenarenrecht specialist? Onze medewerkers weten precies wie jou het beste kan helpen!

Reorganisatie

Ook bij de overheid komen er regelmatig reorganisaties voor. In eerste plaats word je als ambtenaar niet ontslagen, maar word je een herplaatsingskandidaat. Je wordt herplaatsingskandidaat als jouw functie vervalt of je boventallig wordt verklaard. Dit houdt in dat de werkgever actief op zoek gaat naar een andere functie voor jou binnen de organisatie of een ander deel van de overheid. Als er geen nieuwe functie voor je wordt gevonden volgt er een ontslagbesluit. In de praktijk blijkt dat werkgevers de nodige invloed kunnen uitoefenen op de uitkomst. Houdt dit altijd goed in de gaten en schakel direct hulp in als je het gevoel hebt dat de herplaatsingsprocedure niet eerlijk verloopt.

Bovenwettelijke uitkering

Wanneer je als ambtenaar wordt ontslagen heb je in principe recht op een WW-uitkering. Sommige ambtenaren hebben daarnaast ook nog recht op een bovenwettelijke uitkering. De bovenwettelijke uitkering wordt vaak uitgekeerd bij een reorganisatie, als je arbeidsongeschikt bent geraakt, als je ontslagen bent wegens ongeschiktheid en in sommige gevallen ook bij ontslag wegens andere gronden. De bovenwettelijke uitkering bestaat uit twee onderdelen; de aanvullende uitkering en de aansluitende uitkering. Zorg dat u vooraf aan het ontslag duidelijkheid krijgt over het wel of niet toekennen van deze bovenwettelijke uitkering.

Specialist ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is behoorlijk complex. Krijg je als ambtenaar te maken met ontslag, dan is het belangrijk om op de juiste manier te reageren. Je hebt namelijk met veel regels te maken en iedere stap die je zet kan van invloed zijn op je toekomst. Wij adviseren dan ook altijd om bij ontslag als ambtenaar een ambtenarenrecht specialist in de arm te nemen. Deze kan je ondersteunen en ervoor zorgen dat je zo goed mogelijk uit deze situatie komt. Wil je in contact komen met een specialist op dit gebied bij jou in de buurt? Neem dan contact op via het contactformulier of bel voor vrijblijvend advies met onze juridische medewerkers op 088-6002811 (gebruikelijke belkosten).

Meer informatie