“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ambtenarenrecht

  • Zoek altijd hulp van een advocaat die gespecialiseerd is in het ambtenarenrecht.
  • Wij brengen je vrijblijvend in contact met de juiste specialist!
9,5
Klanten vertellen

1296 beoordelingen

Lees voor

Het ambtenarenrecht is wezenlijk anders dan het arbeidsrecht. Het ambtenarenrecht valt als het ware tussen het bestuursrecht en arbeidsrecht in. Toch is het nog maar de vraag of je als ambtenaar ook daadwerkelijk onder het ambtenarenrecht valt. Sinds 1 januari 2020 valt een groot deel van de ambtenaren namelijk onder het gewone arbeidsrecht. Dit doordat sinds 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van start is gegaan. De meeste ambtenaren vallen hierdoor onder het gewone arbeidsrecht. Het oude ambtenarenrecht is alleen nog van toepassing voor de volgende groepen:

  • politieke ambtsdragers: ministers, staatssecretarissen, commissarissen van de koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders;
  • leden van de Hoge Colleges van Staat: leden van de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman;
  • leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen;
  • de rechterlijke macht: rechters, officieren van justitie en procureurs-generaal;
  • defensieambtenaren, hieronder vallen zowel militair als burgerpersoneel;
  • politieambtenaren: agenten, rechercheurs, maar ook administratief en technisch personeel;
  • notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Val je hier niet onder, dan kun je het best terecht op onze algemene pagina’s over het arbeidsrecht. Twijfel je of de Wnra voor jou van toepassing is of heb je andere vragen? Onze juridische medewerkers helpen je graag op weg en beantwoorden je vragen.

Disciplinaire straffen

In het ambtenarenrecht kunnen disciplinaire straffen worden opgelegd door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is de werkgever van de ambtenaar. Deze disciplinaire straffen worden opgelegd wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Het kan zelfs leiden tot strafontslag, ook wel disciplinair ontslag genoemd. Een advocaat van De Nationale Adviesbalie staat je graag bij wanneer je te maken krijgt met een straf of mogelijk ontslag. Het is een periode met veel onzekerheid en vragen. Onze ambtenarenrecht advocaten hebben ervaring en weten exact welke acties zij moeten ondernemen.

Let op:
Ben je ambtenaar en maak je je schuldig aan plichtsverzuim? Dan kun je een disciplinaire straf opgelegd krijgen. Dit kan een schriftelijke waarschuwing zijn of het inhouden van salaris, maar ook schorsing of ontslag. In dat laatste geval spreek je van strafontslag. Dit is de meest ingrijpende straf die kan worden opgelegd. Je ben direct je baan en je inkomen kwijt en hebt ook geen recht op een uitkering. Schakel in zo’n geval altijd een ambtenarenrecht specialist in. Deze gaat kijken of de werkgever zich aan alle regels heeft gehouden en kan er vaak voor zorgen dat in je in ieder geval je recht op een uitkering kunt behouden.

Wil je in contact komen met een goede ambtenarenrecht specialist? Onze medewerkers weten precies wie jou het beste kan helpen!

Reorganisatie

Ook bij de overheid komen er regelmatig reorganisaties voor. In eerste plaats word je als ambtenaar niet ontslagen, maar word je een herplaatsingskandidaat. Je wordt herplaatsingskandidaat als jouw functie vervalt of je boventallig wordt verklaard. Dit houdt in dat de werkgever actief op zoek gaat naar een andere functie voor jou binnen de organisatie of een ander deel van de overheid. Als er geen nieuwe functie voor je wordt gevonden volgt er een ontslagbesluit. In de praktijk blijkt dat werkgevers de nodige invloed kunnen uitoefenen op de uitkomst. Houdt dit altijd goed in de gaten en schakel direct hulp in als je het gevoel hebt dat de herplaatsingsprocedure niet eerlijk verloopt.

Bovenwettelijke uitkering

Wanneer je als ambtenaar wordt ontslagen heb je in principe recht op een WW-uitkering. Sommige ambtenaren hebben daarnaast ook nog recht op een bovenwettelijke uitkering. De bovenwettelijke uitkering wordt vaak uitgekeerd bij een reorganisatie, als je arbeidsongeschikt bent geraakt, als je ontslagen bent wegens ongeschiktheid en in sommige gevallen ook bij ontslag wegens andere gronden. De bovenwettelijke uitkering bestaat uit twee onderdelen; de aanvullende uitkering en de aansluitende uitkering. Zorg dat u vooraf aan het ontslag duidelijkheid krijgt over het wel of niet toekennen van deze bovenwettelijke uitkering.

Specialist ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is behoorlijk complex. Krijg je als ambtenaar te maken met ontslag, dan is het belangrijk om op de juiste manier te reageren. Je hebt namelijk met veel regels te maken en iedere stap die je zet kan van invloed zijn op je toekomst. Wij adviseren dan ook altijd om bij ontslag als ambtenaar een ambtenarenrecht specialist in de arm te nemen. Deze kan je ondersteunen en ervoor zorgen dat je zo goed mogelijk uit deze situatie komt. Wil je in contact komen met een specialist op dit gebied bij jou in de buurt? Neem dan contact op via het contactformulier of bel voor vrijblijvend advies met onze juridische medewerkers op 088-6002811 (gebruikelijke belkosten).

Meer informatie