“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Vreemdelingenrecht

 • Onze vreemdelingenrechtadvocaten adviseren jou vrijblijvend!
 • Vul ons contactformulier in en wij helpen je.
9,5
Klanten vertellen

1364 beoordelingen

Lees voor

Binnen het vreemdelingenrecht gaat het over de rechten en plichten van mensen die geen Nederlander zijn. Dit zijn zogenaamde vreemdelingen. Je bent volgens de Nederlandse wet een vreemdeling wanneer je geen Nederlandse nationaliteit hebt of over een nationaliteit beschikt die daarmee gelijk gesteld wordt. Hierbij kan je denken aan vluchtelingen, mensen die in Nederland willen komen wonen of werken en bijvoorbeeld familieleden van mensen die in Nederland wonen.

De regels van het Nederlandse vreemdelingenrecht zijn behoorlijk strikt en hebben betrekking op de toelating, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen. Naast onze vreemdelingenwet heb je echter ook te maken met internationale regelgeving. Dit maakt het voor de gemiddelde rechtszoekende erg complex.

Onze vreemdelingenrechtadvocaten, ook wel immigratie advocaten genoemd, zijn gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht en weten precies wat al jouw rechten, plichten en mogelijkheden zijn. Zij staan je graag bij. Je staat er niet alleen voor. Bel ons vrijblijvend op 088-6002811 (gebruikelijke belkosten) of vul ons contactformulier in en wij helpen je verder.

Regulier vreemdelingenrecht en asielrecht

Het vreemdelingenrecht bestaat uit:

 1. Regulier vreemdelingenrecht
 2. Asielrecht

1. Regulier vreemdelingenrecht

De meeste vreemdelingen komen naar Nederland voor studie, arbeid of gezinshereniging. Als ze hier in Nederland willen blijven moeten ze een visum of een machtiging tot voorlopig verblijf aanvragen. Wanneer ze hier willen werken hebben ze ook een tewerkstellingsvergunning van hun werkgever nodig. Dit alles valt onder het regulier vreemdelingenrecht. Naast de Nederlandse Vreemdelingenwet zijn er ook internationale en Europese regels van toepassing in Nederland. Zo heb je onder andere de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. Dit maakt situaties vaak erg complex. Het is voor een leek onmogelijk om uit al deze regels te komen. Een vreemdelingenrechtadvocaat kent al deze wetten en helpt jou om alles goed geregeld te krijgen. Neem contact met ons op en wij helpen je verder.

2. Asielrecht

Bij het asielrecht gaat het om een situatie waarbij de vreemdeling vanwege politieke, religieuze of andere (veiligheids)redenen niet naar zijn of haar land kan terugkeren. Dit is vaak omdat er oorlog heerst in het land van herkomst. Vluchtelingen vrezen voor hun eigen leven of voor dat van hun gezin. Deze vreemdelingen worden asielzoekers genoemd. Zij kunnen politiek asiel aanvragen bij een asielzoekerscentrum. Het is verstandig hierbij hulp in te schakelen van een vreemdelingenrecht advocaat, omdat er vaak ook sprake is van een taalbarrière. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist uiteindelijk over de aanvraag. Als de IND de aanvraag afwijst, kan de asielzoeker hier tegen in beroep.

Rechtmatig of onrechtmatig verblijf

Je kan rechtmatig of onrechtmatig in Nederland verblijven. In de vreemdelingenwet is bepaald in welke gevallen een vreemdeling rechtmatig in Nederland mag verblijven. Bij rechtmatig verblijf heb je toestemming om hier te blijven. Je hebt dan:

 • Een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd;
 • Asiel gekregen voor bepaalde of onbepaalde tijd;
 • Een verblijfskaart voor gemeenschapsonderdanen.

De IND geeft de verblijfsvergunning af. Krijg je geen verblijfsvergunning, dan betekent dat dat je hier illegaal verblijft. Je spreekt dan van een onrechtmatig verblijf. In dat geval heb je geen recht op onderdak en sociale voorzieningen. Het is bedoeling dat diegene zelf Nederland verlaat. Doe je dat niet, dan loop je het risico het land uit te worden gezet door de Vreemdelingenpolitie.

Verblijfsvergunning aanvragen

Het aanvragen van een verblijfsvergunning is erg complex. De aanvraag moet op de juiste manier worden gedaan. Hierbij is het belangrijk dat alle juiste documenten worden toegevoegd. Wij adviseren om hierbij de hulp van een specialist in te schakelen. Zij weten exact op welke manier je jouw aanvraag het beste kunt doen. Wordt jouw verzoek afgewezen? Of heb je problemen met het verlengen van jouw verblijfsvergunning? Onze advocaten helpen jou in bezwaar te gaan. Het is belangrijk om hier op tijd actie op te ondernemen. Schakel daarom altijd de hulp in van een vreemdelingenadvocaat!

Status EU

Inwoners van de Europese Unie mogen zonder problemen in Nederland wonen en werken. Zij dienen zich wel in te schrijven bij de IND. Vreemdelingen van buiten de EU komen in aanmerking voor de status EU langdurig ingezetene. Deze EU-verblijfsvergunning geeft ze permanent verblijfsrecht in Nederland en recht op gelijke behandeling bij bijvoorbeeld als het gaat om onderwijs en werk. Een toerist of iemand die op familiebezoek gaat, verblijft in het kader van de vrije termijn.

Waar kan een vreemdelingenrechtadvocaat je mee helpen?

Onze vreemdelingenrechtadvocaten kunnen je bijstaan in alle zaken die te maken hebben met het vreemdelingenrecht. Hierbij kan je denken aan:

Particulier:

 • Verblijf bij partner
 • Gezinshereniging
 • Chaves-Vilchez (verzorgende ouder van een Nederlands kind)
 • Het aanvechten van een ingetrokken verblijfsvergunning

Zakelijk:

 • Kennismigrantenregeling: mogelijkheid om buitenlandse werknemers in Nederland te laten werken
 • Verblijfsvergunning werknemer Amerikaanse Nationaliteit
 • Zelfstandige ondernemer
 • Verblijfsvergunning als investeerder
 • Zoekjaar hoogopgeleide: vergunning voor afgestudeerden of gepromoveerden die een baan zoeken of eigen bedrijf willen starten
 • Internationaal handelsverkeer: Op 1 juli 2017 is de Regeling Internationaal handelsverkeer in werking getreden. Deze regeling biedt het internationale bedrijfsleven de mogelijkheid om flexibel buitenlandse arbeidskrachten tijdelijk naar Nederland te laten komen voor het verrichten van werkzaamheden die geen concurrentie opleveren met het arbeidsaanbod uit Nederland en de EU.
 • Orange Carpet Visum voor Nederland; voor bedrijven en hun medewerkers om sneller naar Nederland te reizen. Dit is een zakenvisum waarbij het mogelijk is om meerdere keren in te reizen (multiple-entry). Vooral bedrijven en organisaties kunnen zo eenvoudiger en sneller een visum krijgen. Met het zakenvisum dat wordt afgegeven kan niet alleen binnen Nederland worden gereisd, maar binnen alle lidstaten in het Schengengebied.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. Ze zijn op de hoogte van alle wetten, rechten, plichten en de laatste ontwikkelingen. Zij kennen zowel de Nederlandse processen als de procedures bij de Europese instanties. Zij kunnen je bijstaan op basis van een toevoeging of, als je daar niet voor in aanmerking komt, voor een betaalbaar uurtarief.

Hulp binnen het vreemdelingenrecht

Omdat het vreemdelingenrecht erg complex is en je zowel met Nederlandse als Europese wetgeving te maken hebt is het verstandig een specialist in te schakelen. Goede rechtsbijstand maakt in dit geval echt het verschil! Wacht hier dus niet mee! Onze advocaten helpen je bij het indienen van een verblijfs- of naturalisatieaanvraag. Zij staan je ook bij als jouw aanvraag door de IND is afgewezen of wanneer er een voornemen tot afwijzing is gegeven. Wacht niet en bespreek jouw situatie met ons.  

Meer informatie