Een goed opgesteld contract kan een hoop problemen voorkomen. Je sluit als ondernemer, zowel bewust als onbewust, veel contracten af en het is belangrijk om risico’s voor jou dicht te timmeren. Heb je geen waterdicht contract, dan kan dit je uiteindelijk een hoop geld gaan kosten. Het op een heldere en duidelijke manier vastleggen van afspraken zorgt ervoor dat er weinig ruimte overblijft voor discussie. Het is verstandig hier een specialist voor in de arm te nemen. Deze weet precies wat de valkuilen zijn en kan alles op de juiste manier vastleggen.

Contract of overeenkomst ?

Verschil tussen een contract of overeenkomst is er niet. Deze twee termen worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt terwijl ze hetzelfde betekenen. In de praktijk wordt enkel nog wel eens een onderscheid gemaakt in dat een contract een schriftelijk document is en een overeenkomst ook mondeling gesloten kan worden. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod van de ene partij en daarop aanvaarding van de andere partij. ‘Pacta sunt Servanda’ is in de wet het uitgangspunt. Dit betekent dat je gemaakte afspraken moet nakomen. In Nederland geldt een grote mate van contractvrijheid. Je kunt vrijwel alles kunt afspreken wat je wil, zolang dit niet in strijd is met de wet.

Sluit een overeenkomst altijd schriftelijk

Sluit een overeenkomst altijd schriftelijk met de wederpartij. Hoe simpel afspraken misschien ook lijken te zijn, bewijstechnisch is een schriftelijke overeenkomst van groot belang. Niet alleen als het aankomt op een juridische procedure, maar ook om die procedure juist te voorkomen. Heb je geen (goed sluitend) contract en zijn afspraken onduidelijk? Dan geldt wat er in de wet staat. Dat kan nadelig uitpakken. Doe er dus vooral je voordeel mee dat er grote vrijheid is in hetgeen wat je wil afspreken. Schakel voor het opstellen van een goed contract altijd een specialist in. Wij brengen je vrijblijvend in contact met een contractenrecht specialist die jou kan bijstaan.

De meest voorkomende contracten

De meest voorkomende contracten zijn:

 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Licentieovereenkomsten
 • Opdrachtovereenkomsten
 • Koop- en verkoopovereenkomsten
 • Agentuur-, distributie- en franchise overeenkomsten
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden

Waar kan je als ondernemer tegenaan lopen?

Als ondernemer kan je vragen hebben over contracten of je loopt tegen specifieke zaken aan. Wij zetten op een rij tegen welke vragen een ondernemer het vaakste aanloopt:

 • Zijn mijn algemene voorwaarden waterdicht?
 • In hoeverre kan ik aansprakelijkheid beperken?
 • Moet ik een schadevergoeding betalen bij het opzeggen van een overeenkomst?
 • Wie is aansprakelijk voor toegebrachte schade?
 • Welke risico’s loop ik als ik een ZZP’er inschakel?
 • Wanneer en hoe eindigt een overeenkomst?
 • Is mijn huurovereenkomst goed opgesteld?
 • Wat kan ik doen als een contract niet wordt nageleefd?

Deskundig advies nodig

Wil je een deskundig advies over een op te stellen contract? Wordt het contract dat je hebt afgesloten niet nageleefd of wil je een contract beëindigen? Neem gerust contact op met onze juridische medewerkers. Zij helpen je graag verder en kunnen je in contact brengen met een specialist bij jou in de buurt.