Veel conflicten met de buren gaan over de erfgrens. Bomen en struiken staan te dicht op de erfgrens en zorgen voor irritatie. Ook recht van overpad kan nogal voor irritatie zorgen. Hier de regels even op een rijtje.

Recht van overpad en erfdienstbaarheden

Er bestaan verschillende erfdienstbaarheden, waarvan het recht van overpad waarschijnlijk de bekendste is. Het recht van overpad houdt in dat de buurman jouw perceel mag gebruiken om over te steken naar de openbare weg. Er zijn echter nog een aantal andere, minder bekende erfdienstbaarheden:

  • Recht van weg. Dit is hetzelfde als recht van overpad, maar dan voor een bredere weg waar je met de auto overheen kunt.
  • Recht van uitzicht. Het recht om uitzicht te houden. Dus eigenlijk een verbod om boven een bepaalde hoogte te bouwen.
  • Gootrecht. Het recht om water te lozen van het ene erf naar het erf van de buren via bijvoorbeeld hemelwaterafvoer.
  • Recht om een boom te hebben binnen 2 meter van de erfgrens.
Let op:
Deze afspraken moeten zijn vastgelegd in een akte bij de notaris. Hierin staat precies beschreven wat de afspraak precies inhoudt. Hier kan bijvoorbeeld ook in staan dat de buren een vergoeding moeten betalen voor het recht van overpad.

Erfafscheiding

Wil je een erfafscheiding plaatsen op je eigen grond, dan is er geen toestemming nodig van de buren. Het is natuurlijk altijd wel netjes om de buren hiervan op de hoogte te stellen om de lieve vrede te bewaren. De kosten zijn in dit geval voor jezelf. Wil je een heg of schutting op de erfgrens zetten, dan is er wel toestemming van de buren nodig. Dit is namelijk gezamenlijk eigendom. Ook de kosten worden in dat geval gedeeld. De erfafscheiding mag maximaal 2 meter hoog zijn. In sommige gevallen is voor het plaatsen van een schutting een omgevingsvergunning nodig.

Bomen en struiken

Wortels en uitlopers van struiken van de buren op jouw terrein mag je gewoon verwijderen. Hiervoor is geen toestemming nodig. Mocht je hierbij een boom ernstig beschadigen, dan kunnen de buren je hiervoor wel aansprakelijk stellen. Ga daarom voorzichtig te werk.

Voor het verwijderen van overhangende beplanting is in principe geen toestemming nodig. Overhangende beplanting mag je wegknippen tot aan jouw erfgrens. Het is wel raadzaam om vooraf te vragen of de buren zelf zorg willen dragen voor het snoeien. Zo sta je sterker mocht er een conflict ontstaan. Willen jouw buren niet meewerken? Dan mag je zelf aan de slag gaan. Ook hier geldt dat je dit niet te enthousiast moet doen. Als er schade ontstaat kunnen de buren jou daarvoor aansprakelijk stellen.

Een heg of heester mag niet binnen 50 cm van de erfgrens staan. Voor een boom geldt een afstand van minimaal 2 meter. Dit geldt niet als beide buren akkoord gaan met het plaatsen van de boom of als de boom niet hoger is dan de scheidingsmuur. Ook als de boom er al 20 jaar staat en je er in al die tijd nooit bezwaar tegen hebt gemaakt, of als de gemeente toestemming heeft gegeven kun je er weinig meer tegen doen.

Hulp nodig

Houden de buren zich niet aan de regels, dan zou je hier juridisch gezien actie op kunnen ondernemen. Toch is het natuurlijk altijd beter om te proberen er samen uit te komen. Overweeg je toch juridische stappen te ondernemen? Neem dan gerust even contact met ons op. Wij helpen je graag verder.