“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Sociaal zekerheidsrecht

  • Niets eens met oordeel van het UWV? Ga in verweer!
  • Wij helpen je graag bij het verweer.
9,6
Klanten vertellen

1036 beoordelingen

Lees voor

Heb je een probleem met je uitkering of met andere overheidsregelingen, dan valt dit onder het sociaal zekerheidsrecht. De instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitkeringen zijn het UWV, de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank. Krijg je te maken met stopzetting, verlaging of weigering van de uitkering, dan helpen wij je graag om hiertegen in verweer te gaan.

Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Ben je ziek en is er geen werkgever, dan kom je in de Ziektewet. Na een jaar in de ziektewet krijg je een Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Het UWV bekijkt bij deze beoordeling of er voor jou wellicht toch mogelijkheden zijn om aan het werk te komen. Hoeveel zou je kunnen verdienen in jouw situatie en met jouw beperkingen. Is dit meer dan 65% dan wat je verdiende voor je ziek werd? Dan wordt de uitkering stopgezet. Dat is een beslissing die nogal wat gevolgen heeft, want zie na de ziektewet maar weer eens een baan te vinden. Dat valt niet mee. Daarnaast kan de arbeidsdeskundige van het UWV natuurlijk wel bepalen dat je weer aan het werk kan, maar misschien denk jij hier heel anders over. Ben je het niet eens met het oordeel van het UWV, maak dan bezwaar en ga niet zomaar akkoord.

Voorbeeld uit de praktijk

Anne zit al een poosje in de WIA. Zij is volledig afgekeurd. Opeens ontvangt zij een oproep voor een herkeuring. Hier gaat zij netjes naartoe. Het oordeel van het UWV valt nogal tegen. De arts van het UWV besluit dat Anne wel weer gedeeltelijk aan het werk kan. Haar uitkering wordt dan ook gedeeltelijk stopgezet. Anne is het hier helemaal niet mee eens. Haar gezondheid is te slecht om te kunnen werken. Gelukkig kan zij in verweer.

Het is belangrijk dit op tijd te doen. Daarnaast is het verstandig om hiervoor een advocaat in te schakelen. De meeste mensen die een WIA-uitkering krijgen, komen in aanmerking voor een pro-deo advocaat. Daarnaast worden de kosten van de procedure bij het UWV neergelegd als je gelijk krijgt.

Op zoek naar een goede advocaat op dit gebied? Wij hebben altijd een specialist bij jou in de buurt!

WIA-uitkering en herkeuringen

Ben je twee jaar of langer ziek en had je een werkgever, dan kun je een WIA-uitkering aanvragen. Je moet minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn wil je aanspraak kunnen maken op  een gehele of een gedeeltelijke uitkering (IVA of WGA). Je voelt je misschien 100% ziek, maar de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige kunnen dit toch anders beoordelen. Zij kijken naar wat je nu nog zou kunnen verdienen en hangen hier een percentage aan. Het wil nog wel eens gebeuren dat de impact van ziektes of beperkingen niet goed of zorgvuldig worden ingeschat, waardoor je geen uitkering krijgt of waardoor deze veel lager uitvalt. Ook bij herkeuringen van de WIA kan het zijn dat je ineens weer aan het werk moet, terwijl je dit misschien helemaal niet kan. Tegen deze beslissingen kun je bezwaar aantekenen met behulp van een goede advocaat. Doe dit wel op tijd. Het bezwaar moet binnen zes weken binnen zijn.

Wajong-uitkeringen en herkeuringen

Enige tijd geleden is met de komst van de participatiewet besloten dat veel mensen met een Wajong-uitkering een herkeuring krijgen. Dit betekent dat het UWV gaat onderzoeken of je nu misschien wel kunt werken. De hoogte van jouw Wajong-uitkering wordt hierop aangepast en kan dus lager uitvallen. Soms kan de uitkering zelfs helemaal worden ingetrokken. Heb je een Wajong-uitkering aangevraagd, maar is deze geweigerd? Of heb je een herkeuring gehad en wordt de uitkering helemaal stopgezet of verlaagd? Schakel dan de juiste hulp in! Wij brengen je graag in contact met een gespecialiseerde advocaat die je kan helpen hier zo goed mogelijk uit te komen.

Advocaat inschakelen voor bezwaar UWV niet duur

Bij problemen omtrent de uitkering is het vaak verstandig om bezwaar in te dienen. Het gaat tenslotte om jouw inkomen. Het is vaak mogelijk een advocaat in te schakelen tegen geringe kosten. De advocaat kan je bijstaan op pro-deo basis. In dat geval hoef je alleen een eigen bijdrage te betalen. De overheid betaalt de rest. Kom je hier niet voor in aanmerking, maar win je de zaak, dan is er de proceskostenvergoeding, waarbij de kosten voor de procedure bij het UWV worden neergelegd. Onze juridische medewerkers brengen je graag in contact met een expert op dit gebied. Die kan je verder helpen.

Meer informatie