De overheid probeert binnen het burenrecht voorschriften te geven voor veelvoorkomende situaties tussen buren. Deze voorschriften zijn bindend. Toch heeft ook de overheid lang niet voor alle situaties een passende oplossing. Heb je te maken met een situatie waar geen kant-en-klare oplossing voor is en komen jullie er niet uit, dan zal een rechter zich hierover buigen. Deze zal dan uiteindelijk bepalen hoe de situatie moet worden opgelost. Maar welke bepalingen staan nou eigenlijk wel in het burenrecht? Wij geven jullie een overzicht van de belangrijkste bepalingen in burenrecht.

Hinder buren

Veel conflicten ontstaan door hinder. Simpel gezegd buren hebben door een bepaalde reden last van elkaar. Je kunt hierbij denken aan geluidsoverlast, stankoverlast of huisdieren die voor problemen zorgen. Nou wonen we in een klein landje en zitten we soms best dicht op elkaar. Je zult dus het nodige van elkaar moeten kunnen verdragen. Toch is in sommige gevallen de hinder zo ernstig dat dit valt onder onrechtmatige hinder. In dat geval kun je juridische stappen ondernemen.

Beplantingen

Veel problemen ontstaan door beplanting. De struik van de buren hangt over schutting of je vindt dat de bomen te dicht bij de erfgrens zijn geplant. De wet heeft bepaalt dat struiken/bomen minimaal op 2 meter van de erfgrens moeten staan, mits je om toestemming hebt gevraagd bij de buren. Er zijn echter wel enkele uitzonderingen. Zo kunnen gemeenten hier namelijk zelf andere regels voor hanteren.

Grensbepaling

Wanneer je een duidelijke afscheiding wilt tussen jouw erf en dat van de buurman, dan moet de buurman eraan meewerken dat op de grens van beide erven een scheiding wordt opgericht. Ook hier geldt dat een plaatselijke verordening of gewoonte anders kan bepalen. Op zich dienen beide eigenaren bij te dragen in de kosten en is de scheidsmuur gemeenschappelijk eigendom.

Vragen?

Heb je vragen over een persoonlijke situatie of conflict met jouw buren? Wij helpen je verder. Neem vrijblijvend contact op met onze juridische specialisten. Zij zijn op werkdagen ook telefonisch bereikbaar op 088-6002811 (gebruikelijke belkosten).