Bij de overheid kun je ook terecht voor het aanvragen van subsidies. Aan deze subsidies zitten vaak bepaalde voorwaarden verbonden. Eerst wordt bekeken of er een goede reden is voor het verlenen van de subsidie en wordt deze toegekend en uitgekeerd. Pas later wordt gecontroleerd of aan alle voorwaarden is voldaan. Dit systeem kan ervoor zorgen dat organisaties achteraf de subsidie of een deel daarvan moeten terugbetalen.

Subsidierecht

Ontstaan er conflicten over het wel of niet verstrekken van subsidies of de terugbetaling hiervan, dan valt dit onder het subsidierecht. Het is een ingewikkeld rechtsgebied, aangezien je hierbij te maken hebt met de Algemene wet bestuursrecht, maar ook met specifieke gemeentelijke of provinciale subsidieverordeningen. Wij raden dan ook altijd aan om in zo’n geval een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Deze kan je helpen bij het aanvragen van de subsidie, maar ook bij eventuele conflicten over dit onderwerp. Neem hiervoor gerust even contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Weigeren subsidie

Als je een aanvraag voor een subsidie hebt gedaan zal de overheid gaan bekijken of je hier ook daadwerkelijk voor in aanmerking komt. De voorwaarden hiervoor staan vermeld in de subsidieverordening. Goede redenen om een subsidie-aanvraag te weigeren zijn:

  • Als er reden is om aan te nemen dat de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden.
  • Als er reden is om aan te nemen dat de aanvrager niet zal voldoen aan de verplichtingen.
  • Als er reden is om aan te nemen dat de aanvrager niet op de juiste manier verantwoording zal afleggen omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomen.

Ook is het vanuit de overheid mogelijk om de subsidie tussentijds in te trekken of te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld als de subsidieverlening niet juist blijkt of wanneer er veranderde omstandigheden zijn. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een afwijzing of wijziging van een subsidie. Het is hierbij verstandig om de hulp van een jurist in te schakelen.

Terugvorderen subsidie

In het ergste geval moet je de subsidie aan het eind van de rit weer terugbetalen. Zo levert zo’n subsidie meer problemen op dan er zijn opgelost. Hierdoor kunnen organisaties flink in de problemen komen met alle gevolgen van dien. De subsidie is immers meestal al lang uitgegeven en vaak gaat het ook om behoorlijke bedragen. Ook bij een terugvordering is het mogelijk om hiertegen in bezwaar te gaan. Slaagt dit niet, dan kun je ook in beroep bij de Raad van State.