Als ondernemer kun je op verschillende manieren te maken krijgen met aansprakelijkheid. Word je aansprakelijk gesteld, dan kun je het beste direct een gespecialiseerde advocaat in de arm nemen om je hierin bij te staan. Deze kan ervoor zorgen dat de schade zoveel mogelijk beperkt blijft. Onze juridische adviseurs helpen je hier graag bij. Omdat wij beschikken over een landelijk netwerk hebben wij altijd een gespecialiseerde advocaat bij jou in de buurt. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij zoeken de juiste specialist voor jouw zaak.

Schadevergoeding

Wanneer je als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld komt het er in de meeste gevallen op neer dat er een schadevergoeding betaald moet worden. Dit kan flink in de papieren lopen. Een goede, deskundige advocaat kan helpen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Daarom raden wij altijd aan tijdig hulp te zoeken. Wil jij in contact komen met een goede advocaat bij jou in de buurt? Neem voor gratis advies contact op met onze juridische adviseurs op 088-6002811 (gebruikelijke belkosten).

Schuldaansprakelijkheid

Er zijn twee soorten aansprakelijkheid. Schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid. Wat zijn nou eigenlijk de verschillen? Bij schuldaansprakelijkheid moet er voldaan worden aan drie voorwaarden.

  • Er is sprake van onrechtmatig handelen. Er wordt gehandeld in strijd met de zorgvuldigheidseisen die mogen worden verwacht ten opzichte van personen en goederen van anderen.
  • Je hebt schuld aan het plaatsvinden van dat onrechtmatig handelen.
  • Er is schade ontstaan door het onrechtmatig handelen.

Risicoaansprakelijkheid

Naast schade die je zelf veroorzaakt, kan je ook aansprakelijk worden gesteld voor schade die door een andere oorzaak is ontstaan. Bij risicoaansprakelijkheid kunnen dit de volgende oorzaken zijn.

  • Personeel
  • Niet-ondergeschikten
  • Gebouwen
  • Gebrek in product
  • Milieuschade
  • Schade werknemers

Personeel

Pleegt jouw werknemer tijdens werktijd een onrechtmatige daad? Dan ben je als werkgever aansprakelijk. Je bent niet persoonlijk schuldig aan het voorval, maar je bent wel verantwoordelijk voor het vergoeden van eventuele schade.

 

Henk heeft al jaren een eigen schildersbedrijf. Sinds kort is er een nieuwe schilder in dienst gekomen. Zijn naam is Johan. Johan wordt naar een klus gestuurd. Hij moet de buitenboel van een woning schilderen. Tijdens het schilderen van het balkon gaat het mis. Johan laat een grote pot zwarte verf vallen. De verf komt op de muren en op de tuintegels. Hij probeert de schade zoveel mogelijk te beperken door alles zo snel mogelijk schoon te maken, maar helaas lukt dat niet helemaal. Her er der blijven er zwarte vlekken zichtbaar. Niet heel veel later valt er bij Henk een brief op de mat. Zijn bedrijf wordt aansprakelijk gesteld voor de schade. Hoe kun je hier nou het beste mee omgaan?

In veel gevallen zal de ondernemer verzekerd zijn voor dit soort dingen. Zo niet, dan kan dit nogal eens wat discussie met zich meebrengen. Want hoe kun je dit nou het beste oplossen en hoe schat je de financiële schade in. Hier kan gemakkelijk een conflict over ontstaan. In veel gevallen is het slim om hier een advocaat bij in te schakelen.

Leg jouw eigen situatie voor aan onze medewerkers. Zij helpen je graag verder.

Niet-ondergeschikten

Huur jij iemand in en pleegt deze partij tijdens het werk een onrechtmatige daad, dan ben je ook aansprakelijk.

Gebouwen

Als ondernemer ben je aansprakelijk voor schade die jouw gebouwen kunnen veroorzaken aan anderen. Hierbij kun je denken aan schade door achterstallig onderhoud of een bouwkundig gebrek. Bijvoorbeeld een dakpan die naar beneden valt en op een auto terecht komt.

Gebrek in product

Ontstaat er schade doordat het product dat je hebt geleverd een gebrek heeft, ook dan kun je aansprakelijk worden gesteld.

Milieuschade

Blijkt jouw bedrijf te zorgen voor milieuvervuiling (verontreiniging van bodem, lucht of water, geluidsoverlast, visuele hinder, stank of ecologische schade, dan kan de overheid je hiervoor aansprakelijk stellen.

Schade werknemers

Een werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van werknemers op de werkvloer. Denk hierbij aan veilige machines en beschermingsmiddelen. Ontstaat er toch schade, dan kun je aansprakelijk worden gesteld.