Iedereen krijgt wel eens te maken met een juridisch probleem. Sommige problemen kun je zelf oplossen of met de hulp van vrienden of collega’s. Maar als je te maken krijgt met een juridisch probleem waar je niet uitkomt of je bent betrokken bij een rechtszaak dan is deskundig advies nodig. Er is een breed scala aan mogelijkheden hoe je dit kunt oplossen en of en door wie je je daarin laat bijstaan. Zo kun je kiezen voor het inschakelen van een advocaat, een jurist, een mediator of misschien kies je ervoor om je eigen belangen behartigen. Maar wanneer kies je nou voor welke specialist en heb je eigenlijk wel altijd een keuze?

Verschil tussen een advocaat en een jurist

Elke advocaat is altijd ook een jurist. Andersom gaat dat niet op: niet elke jurist is ook advocaat.
Een jurist houdt zich bezig met juridische zaken. Jurist is echter geen beschermde titel. Dat betekent dat iedereen zich jurist mag noemen. Met andere woorden: een jurist is iemand die zich bezig houdt met het recht. Dit kan een rechter, een advocaat of een adviseur zijn, maar ook iemand die zich op een andere manier bezig houdt met het recht.

Advocaat daarentegen, is wel een beschermde titel. Een advocaat heeft een aparte universitaire opleiding gevolgd en wordt daarna beëdigd tot advocaat. Een advocaat is aangesloten bij de Orde van Advocaten en moet zich aan de door de Orde opgestelde beroepsregels en kwaliteitseisen houden. Daarnaast heeft een advocaat, in tegenstelling tot een jurist, geheimhoudingslicht.

Bij een advocaat weet je dus zeker dat hij/zij verstand van zaken heeft. Daarnaast is er dus een zekere mate van controle. Heb je een klacht, dan kun je die bij de Orde van Advocaten indienen. Houdt een advocaat zich niet aan de beroepsregels of kwaliteitseisen, dan wordt hij/zij op de vingers getikt.

Wanneer ben je verplicht om een advocaat in te schakelen?

Voor sommige zaken is het van belang een advocaat in te schakelen omdat je verplicht bent om je door een advocaat te laten bijstaan. Zonder advocaat kun je niets beginnen en kun je geen verweer voeren. Zo moet je voor familierechtelijke procedures, bepaalde faillissements- en letselschadezaken en civiele procedures (behalve de zaken die voor de kantonrechter komen) een advocaat inschakelen. Een civiele procedure is een zaak waarbij er een geschil is tussen mensen of organisaties onderling. Bij familierechtelijke procedures moet je denken aan een echtscheiding, alimentatie omgangsregeling, erfkwesties etc.

Wanneer is een advocaat niet verplicht?

Heb je een snee in je arm, dan kun je er prima zelf een pleistertje op plakken. Maar moet de snee gehecht worden, dan ga je naar een arts. Uiteraard kun je ook zelf met naald en draad aan de slag, maar het behoeft vast geen uitleg dat die keuze niet verstandig is. Hetzelfde geldt voor procedures waar een advocaat niet verplicht is. Je kunt jezelf vertegenwoordigden, maar vaak is het toch verstandig om je bij te laten staan. Je kunt er dan voor kiezen een advocaat of een jurist in te schakelen.
Een advocaat of jurist heeft de nodige ervaring, kent de rechtsregels en weet hoe het er bij de rechtbank aan toe gaat. Hij of zij handelt rechtszaken probleemloos voor jou af.

Zaken waarvoor het inschakelen van een advocaat niet verplicht is:

 • Civiele zaken voor de kantonrechter (bij een vordering onder de €25.000,-)
 • Zaken voor de strafrechter
 • Zaken voor de bestuursrechter

Civiele zaken voor de kantonrechter

Onder civiele zaken vallen onder andere arbeidszaken, consumentenzaken en huurzaken.
Heb je bijvoorbeeld een conflict met jouw werkgever? Dan kun je ervoor kiezen om een jurist of advocaat in te schakelen om jou hierin bij te staan. Dat een advocaat jou kan vertegenwoordigen in een procedure, daar was je vast al van op de hoogte. Maar ook een jurist is bevoegd om jouw belangen te behartigen in dit soort zaken. Ook als het tot een procedure komt waarbij de rechter betrokken is, mag de jurist jou vertegenwoordigen.

Zaken voor de strafrechter

Bij overtredingen, zoals een bekeuring, kun je best je eigen verweer voeren als je dat wilt. In het slechtste geval moet je de bekeuring betalen. Anders wordt het, als je verdachte bent in een strafzaak van grotere omvang. Hoewel je jezelf mag vertegenwoordigen is het vaak verstandig om de hulp een advocaat in te schakelen. Een advocaat heeft veel ervaring en kan omstandigheden beter uitleggen dan jij dat zelf kunt. Bovendien kunnen de gevolgen zeer ingrijpend voor jou zijn en zonder enige kennis loop je zonder advocaat een groot risico.

Zaken voor de bestuursrechter

Dit zijn zaken waarbij je als burger of organisatie een geschil hebt met de overheid. Bij deze zaken is een advocaat niet verplicht. Dat geldt ook als je in hoger beroep wil gaan. Ook hierbij geldt dat het, vooral bij ingewikkelde juridische kwesties waarbij grote belangen spelen, verstandig is om iemand in te schakelen die hierin gespecialiseerd is. Dit is helemaal van toepassing als je tegenover grote spelers staat die hun eigen advocaten op de zaak hebben gezet.

Let op:
Let op: jurist is geen beschermde titel. Let dus goed op bij het inschakelen van een jurist. Kijk of deze de juiste specialisaties heeft en luister naar jouw gevoel.

Wanneer kies je voor een advocaat en wanneer voor een jurist?

Kom je in aanmerking voor een toevoeging (ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand of pro deo advocaat genoemd) dan kan een advocaat een goedkopere oplossing zijn ten opzichte van een jurist. Je betaalt dan alleen een eigen bijdrage. De overheid betaalt de rest. Juristen werken niet op toevoegingsbasis, advocaten wel. Dus kom je in aanmerking voor een toevoeging, dan kan het kostentechnisch aantrekkelijker zijn om een advocaat in te schakelen. Kom je niet in aanmerking voor een toevoeging en is een advocaat niet verplicht? Dan kan het kostentechnisch juist aantrekkelijker zijn om een jurist in te schakelen. Een jurist rekent doorgaans een lager uurtarief dan een advocaat.

Vind je het lastig om hier een goede keuze in te maken, dan helpen wij je hier graag bij. Neem gerust contact op voor gratis juridisch advies.

Wanneer een advocaat en wanneer een jurist?

  Jurist Advocaat
Conflict met de werkgever
 •  
 •  
Een geschil met de verhuurder
 •  
 •  
Problemen als consument
 •  
 •  
Een geschil met de overheid
 •  
 •  
Het regelen van een scheiding  
 •  
Conflict over de gezamenlijke woning  
 •  
Het regelen van de alimentatie  
 •  

Kort geding: advocaat verplicht of niet?

Een kort geding is een versnelde procedure waarbij het gaat om een zaak waar een spoedeisend belang van toepassing is. Je kunt dan de uitkomst van een gewone procedure niet afwachten. Als je zelf een kort geding start bij de civiele rechter dan is het inschakelen van een advocaat verplicht. Voor zaken voor de kantonrechter mag je wel zonder advocaat een kort geding starten. Ben jij de gedaagde in een kort geding, dus degene die wordt gedagvaard om voor de rechter te verschijnen? Dan ben je niet verplicht zelf ook een advocaat in te schakelen. Hou er rekening mee dat je dan geen tegeneis kunt indienen. Heb je wel een tegeneis? Dan moet je zelf ook een advocaat inschakelen.

De mediator

Mediator is, net zoals jurist, een onbeschermde term. Dat wil zeggen dat iedereen zich mediator mag noemen. Let daarom goed op bij het maken van de keuze voor een mediator. Kies voor een advocaat-mediator of een gecertificeerde mediator. Deze hebben een keurmerk en daaraan kun je zien dat ze de juiste opleiding hebben gehad.

Een mediator bemiddelt tussen twee partijen. Je gaat hier altijd samen naartoe. Een mediator zal dus nooit alleen jouw belangen behartigen. Wel kun je bij bijvoorbeeld een echtscheiding, samen met jouw partner, het convenant of het ouderschapsplan opstellen met behulp van een mediator. De mediator zal er vervolgens voor zorgen dat een advocaat het echtscheidingsverzoek indient bij de rechtbank. Dit mag de mediator niet zelf. In de meeste gevallen zit dit bij de prijs van de mediator inbegrepen. Ook kan een mediator je bijstaan bij een conflict over de verdeling van een erfenis of kan de mediator bemiddelen bij een arbeidsconflict. En dat zijn nog maar enkele voorbeelden.

Tot slot enkele verschillen op een rij

 • Een mediator bemiddelt tussen partijen en bij de mediator wordt veel onderhandeld. Voor een advocaat en een jurist spelen voornamelijk de feiten een rol.
 • Een advocaat heeft een geheimhoudingsplicht en moet zich houden aan gedragsregels die zijn opgesteld voor alle advocaten. Ook moet een advocaat jaarlijks opleidingspunten halen. Een jurist heeft al deze verplichtingen niet.
 • De advocaat zal de belangen van één partner behartigen of, bij overeenstemming, jullie gezamenlijke belang. De mediator is onpartijdig en neutraal. De mediator kan alleen helpen als beide partijen hieraan mee willen werken.
 • Advocaat is een beschermde titel. Jurist en mediator niet.
 • Zowel een advocaat als een gecertificeerde mediator kunnen een toevoeging aanvragen. Een jurist kan dit niet. Bij een toevoeging betaal je alleen een eigen bijdrage. De overheid betaalt de rest. Dit kan flink schelen in de kosten.

Hulp nodig bij het maken van de juiste keuze?

Ondanks al deze informatie kan het nog altijd behoorlijk lastig te zijn om een keuze te maken. Is het in jouw geval nou verstandig om je bij te laten staan of niet? En zo ja, door wie dan? Wij helpen je hier graag bij. Onze juridische adviseurs kunnen aan de hand van jouw verhaal goed inschatten wat je het beste kan doen. Zij geven je advies waar je weer mee verder kan en brengen je eventueel in contact met de juiste specialist bij jou in de buurt. Neem gerust contact op voor gratis juridisch advies!