Om iemand te kunnen ontslaan moet er altijd een goede reden zijn. Werknemers zijn in Nederland goed beschermd en een werkgever kan niet zomaar van iemand af. Binnen het ambtenarenrecht zijn er een aantal ontslagredenen te benoemen. Wij zetten ze voor je op een rijtje. Heb je vragen of wil je jouw situatie aan ons voorleggen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze juridische mederwerkers.

Let op:
Je mag als werknemer in Nederland niet zomaar ontslagen worden. Jouw werkgever moet hier een geldige ontslagreden voor hebben. Twijfel je of de reden die jouw werkgever aandraagt terecht is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij luisteren naar jouw verhaal en beantwoorden jouw vragen.

Reorganisatie

Een reorganisatie is vaak een goede reden om tot ontslag over te gaan. De werkgever moet daarvoor echter wel een aantal stappen doorlopen. Ten eerste moet er gekeken worden of je binnen de overheidsinstelling herplaatst kan worden en dan het liefst in je oude functie. Deze herplaatsingsperiode duurt 18 maanden. De werkgever moet zich inzetten om je te herplaatsen, maar zelf moet je daarin ook initiatief tonen. Komt jouw functie te vervallen, dan wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast. Er wordt dan per leeftijdsgroep gekeken naar het aantal dienstjaren. Degene die het kortst in dienst is zal dan het veld moeten ruimen.

Ontslag

Is herplaatsing niet mogelijk, zijn er geen passende functies en bij jij degene die er volgens het afspiegelingsbeginsel uit moet, dan volgt er een ontslagprocedure. Hierbij is het belangrijk om te onthouden dat je niet zomaar akkoord gaat met het ontslagbesluit van de werkgever. Teken vooral niets! Heb je de schriftelijke bevestiging van het ontslag gekregen, dan is het belangrijk om binnen 6 weken in bezwaar te gaan. Schakel hierbij een specialist in. Deze kan jouw belangen behartigen en ervoor zorgen dat alles op de juiste manier wordt afgewikkeld.

Ongeschikt voor de functie

Soms komt het uit de lucht vallen, andere keren zie je het wel aankomen. Ontslag wegens disfunctioneren. De werkgever wil je ontslaan, omdat je je functie niet goed kunt vervullen. Om dit te kunnen doen moet de werkgever aan de nodige criteria voldoen. Zo moet er een flink dossier zijn opgebouwd, waaruit blijkt dat jij inderdaad niet geschikt bent voor de functie. Daarnaast moet de werkgever jou ook de kans geven te verbeteren. Meestal volgt er dan ook een verbetertraject. Toch eindigt dit helaas meestal in ontslag.

Carrière

Het is nogal wat als de werkgever aangeeft dat jij je werk niet goed doet. Ook kan dit nogal wat gevolgen hebben voor je verder carrière. Probeer de schade zoveel mogelijk te beperken en neem contact met ons op voor advies.

Arbeidsongeschikt

Ben je twee jaar ziek. dan mag de werkgever in veel gevallen tot ontslag overgaan. Hierbij is het wel belangrijk dat er binnen 6 maanden geen herstel valt te verwachten en dat er geen andere passende functie voor handen is. Daarnaast moet de werkgever goed hebben meegewerkt aan de re-integratie. Is dit niet het geval, dan kan de werkgever een sanctie krijgen van het UWV, waardoor ze je nog een jaar langer moeten doorbetalen. Twijfel je of je wel ontslagen mag worden? Je mag ons altijd even bellen! Dat kan op 088-6002811 (gebruikelijke belkosten).

Strafontslag

De vorm van ontslag die de grootste impact heeft is strafontslag. Deze vorm van ontslag kun je vergelijken met ontslag op staande voet. Je ben acuut je baan kwijt en hebt ook geen recht meer op een uitkering. Een zware straf die ook alleen gegeven mag worden als hier echt een dringende reden voor is. Een ambtenaar moet zich aan bepaalde regels houden en heeft een voorbeeldfunctie. Hou je je niet aan de regels, dan kan strafontslag volgen. Het is belangrijk te weten dat ook dingen die buiten werktijd gebeuren hierin een rol kunnen spelen. Ben je bijvoorbeeld politieman en raak je in je vrije tijd betrokken bij een vechtpartij, dan kan dit een reden zijn voor strafontslag.

Geen recht op WW

Strafontslag (ook wel disciplinair ontslag genoemd) krijg je omdat je je schuldig hebt gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Het ontslag komt door jouw eigen gedrag. Dit noemen ze verwijtbaar gedrag. Bij strafontslag ben je dus verwijtbaar werkloos en zul je geen WW-uitkering kunnen aanvragen. Ook komt in veel gevallen de bovenwettelijke uitkering te vervallen. Je zit dus van de een op de andere dag compleet zonder inkomen. Nogal ingrijpend! Daarom is het belangrijk om bij strafontslag direct juridische hulp in te schakelen. Een specialist kan de schade beperken en ervoor zorgen dat je wellicht toch je uitkering kunt behouden.

Ontslag wegens andere gronden

Valt het ontslag niet onder bovenstaande categorieën, dan is er sprake van ontslag wegens andere gronden. Vaak gaat het dan bijvoorbeeld over arbeidsconflicten en verstoorde arbeidsrelaties. Bij deze vorm van ontslag is het vaak mogelijk om te onderhandelen over een ontslagvergoeding. Onze specialisten helpen je daar graag bij.