Veel particulieren en ondernemers komen met het bestuursrecht in aanraking als er vergunningen nodig zijn. In veel gevallen gaat het om een omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning is nodig als je wil bouwen of renoveren, een grote boom wil kappen of bijvoorbeeld en in- of uitrit wil aanleggen.

Daarnaast zijn er natuurlijk andere vergunningen zoals een evenementenvergunning, een vergunning voor het tijdelijk verhuren van de woning, een parkeervergunning en zelfs een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf. Al met al zijn er dus veel zaken waar je een vergunning voor nodig hebt.

Weigering vergunning

Het komt maar al te vaak voor dat een vergunning zonder goede reden wordt geweigerd. In dat geval kun je hier bezwaar tegen maken. Andersom kan natuurlijk ook. Stel dat de buurman een vergunning heeft gekregen voor de bouw van een grote serre, maar dat dit voor jou betekent dat je uitzicht wordt verpest, dan kunt je bezwaar maken tegen het verstrekken van deze vergunning. Ook is het mogelijk om jouw zienswijze in te dienen tegen de vergunning.

Bij het maken van beslissingen over vergunningen komen nogal wat regels om de hoek kijken. Vaak is het juridisch gezien vrij complex en moet je echt weten hoe dit wereldje in elkaar zit. Wil je bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid (of je nu de aanvrager bent van de vergunning of degene die daar bezwaar tegen heeft) dan is het verstandig om je hierin juridisch te laten bijstaan. Wil je in contact komen met een goede advocaat op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust even contact op met onze juridische medewerkers. Zij kunnen de zaak met je doorspreken en bekijken of het in jou geval zinvol is om met een advocaat in contact te komen. Je kunt hen bereiken op 088-6002811 (gebruikelijke belkosten).

Tip:
Heb je bezwaar ingediend en neemt de overheid een besluit waar jij het niet mee eens bent? In dat geval kan je in beroep. Het beroep loopt via de rechtbank. Het beroepschrift moet hier binnen zes weken na de verzending van de beslissing binnen zijn. In sommige zaken is deze termijn maar twee weken. Doe je dit niet op tijd, dan wordt het beroep niet behandeld en blijft het besluit van de overheid van kracht. Het inschakelen van een advocaat is in zo’n beroepsprocedure niet verplicht, maar zeker wel verstandig!

Geen bezwaar mogelijk

In sommige gevallen is er geen bezwaar tegen een besluit mogelijk. In zo’n geval kun je altijd nog wel een zienswijze indienen. De overheid zal alle zienswijzen bekijken en hier rekening mee houden als het definitieve besluit wordt genomen. Ook hierbij zijn er duidelijke regels waar je je aan moet houden. Ook hierbij kan een bestuursrecht advocaat hulp bieden.