“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Faillissementsrecht

 • Onze advocaat helpt je bij een (dreigend) faillissement.
 • Zaken goed regelen scheelt een hoop!
9,5
Klanten vertellen

1364 beoordelingen

Lees voor

Zowel bij een dreigend faillissement als bij een daadwerkelijke uitgesproken faillissement is de juiste hulp belangrijk! Bij een dreigend faillissement wil je een faillissement proberen te voorkomen. In sommige situaties is dit nog mogelijk. Maar ook als je bedrijf failliet gaat, is het belangrijk om op tijd de juiste hulp in te schakelen. Onze gespecialiseerde faillissementsrecht advocaten hebben ervaring met beide situaties en helpen je graag.

Wat kan een advocaat voor mij doen bij een (dreigend) faillissement?

Een gespecialiseerde faillissementsrecht advocaat kan jou:

 • Helpen bij dreigend faillissement;
  Schakel direct de hulp in van een advocaat. Een advocaat kijkt daarnaast of er mogelijkheden zijn om een faillissement te voorkomen. Een faillissement kan soms voorkomen worden door het saneren van de schulden. Dit houdt in dat je met jouw schuldeisers om de tafel gaat om afspraken te maken: een crediteurenakkoord. Het voordeel hiervan is dat je verder kunt met jouw onderneming. Ook kan een WHOA-traject soms uitkomst bieden. Je treft dan een regeling zonder dat alle schuldeisers akkoord hoeven te zijn. Onze advocaat legt je graag uit wat de voorwaarden zijn.
 • Surseance van betaling aanvragen;
  De advocaat kan surseance van betaling aanvragen als er een plan ligt om met de bestaande onderneming door te gaan en er geld beschikbaar is om een gedeelte van de schulden te betalen.• Adviseren over de consequenties van een faillissement Zij verlenen bijstand in het geval jouw onderneming of van een van jouw debiteuren failliet gaat. Soms is een faillissement niet de beste oplossing. Daarnaast is het altijd beter om een faillissement voorbereid in te gaan. Je weet dan exact waar de risico’s liggen.
 • Adviseren over de consequenties van een faillissement;
  Zij verlenen bijstand in het geval jouw onderneming of van een van jouw debiteuren failliet gaat. Soms is een faillissement niet de beste oplossing. Daarnaast is het altijd beter om een faillissement voorbereid in te gaan. Je weet dan exact waar de risico’s liggen.
 • Helpen met communicatie met de curator;
  Het heeft sterk de voorkeur om in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat al te laten meekijken bij correspondentie met de curator omdat één ongelukkige uitspraak in het begin van het faillissement al de verkeerde kan zijn.
 • Helpen bij doorstart;
  Indien je als bestuurder een doorstart wilt maken kan een advocaat je bijstaan, zowel in het voortraject als in de gesprekken met de curator. Dit dient namelijk goed voorbereid te worden.
 • Faillissement aanvechten;
  Tot slot kan de advocaat je ook helpen bij het aanvechten van een uitgesproken faillissement. Zij adviseren je of het nut heeft en indien dit het geval is kunnen zij het verweerschrift indienen en het verweer ter zitting voeren. Soms kan er in overleg ook een betalingsregeling met de crediteur worden getroffen. Onze advocaten kunnen jou hierbij helpen.

Heb je de hulp nodig van een gespecialiseerde faillissementsrecht advocaat? Vul ons contactformulier in of bel ons vrijblijvend op 088-6002811 (gebruikelijke belkosten) en we brengen je in contact met de juiste advocaat voor jouw situatie.

Is een advocaat verplicht bij een faillissement?

Nee het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen bij een faillissement. Het is echter wel verstandig om een advocaat te raadplegen. Wij adviseren om altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te gaan met een van onze advocaten. Zij leggen je precies uit wat zij in jouw situatie voor je kunnen betekenen. Doordat zij exact weten wat jouw rechten en plichten zijn, regelen ze alle zaken goed voor je. En in sommige gevallen weten ze zelfs een faillissement te voorkomen.

Stappenplan dreigend faillissement

Wat moet je doen als een faillissement dreigt? Wij leggen je de te ondernemen stappen uit:

 1. Behandel al jouw schuldeisers gelijk.
  Pas op voor paulinaneus handelen, dit is strafbaar! Dit houdt in dat schuldeisers niet gelijk behandeld worden, terwijl je dit volgens de wet wel verplicht bent. Je mag dus niet via bepaalde kanalen geld “veilig” stellen. De curator kan deze transacties ongedaan maken.
 2. Ga geen nieuwe verplichtingen meer aan.
  Soms kan dit aantrekkelijk lijken om je onderneming te redden. In de praktijk levert dit echter meer problemen op.
 3. Bel ons zo snel mogelijkop 088-6002811 (gebruikelijke belkosten) zodat je weet welke juridische stappen verstandig zijn.
  Wij bespreken jouw situatie en brengen in contact met een ervaren advocaat binnen het faillissementsrecht. Zij onderzoeken of een faillissement nog voorkomen kan worden en helpen je met de juiste vervolgstappen.
 4. Doe een bestuurdersaansprakelijkheidscheck
  Ook hier kan een advocaat je mee helpen. Als ondernemer loop je het risico dat je aansprakelijk wordt gehouden. Bijvoorbeeld door de faillissementscurator of een schuldeiser. Het is belangrijk dat je nagaat of je als bestuurder het risico loopt om aansprakelijk te worden gehouden bij het faillissement.
 5. Blijf altijd aan je administratie- en deponeringsplicht voldoen en meldingen betalingsonmacht doen.

Wanneer kan een faillissement worden aangevraagd?

Als er ten minste twee schuldeisers zijn en de schuldenaar niet kan voldoen aan de verplichtingen kan een faillissement uitgesproken worden op aanvraag van een schuldeiser. De rechter spreekt het faillissement uit en wijst vervolgens een curator aan. Je kan ook op eigen verzoek jouw faillissement bij de rechtbank aanvragen als je jouw schulden niet meer kunt betalen.

Jouw faillissement is aangevraagd door een ander

Jouw faillissement kan zijn aangevraagd door een van jouw schuldeisers. Dit gebeurt soms wanneer je jouw rekeningen onbetaald laat. Je moet hiervoor verschijnen op de zitting in een rechtbank. Het is in deze situaties verstandig om de hulp van een advocaat in te schakelen. Zij kunnen samen met jou onderzoeken of aan de voorwaarden voor het uitspreken van een faillissement is voldaan of dat een faillissement kan worden uitgesteld of voorkomen.

Rol van de curator

De rechter wijst na het uitspreken van het faillissement een curator aan. De curator speelt een belangrijke rol bij een faillissement. Het is zijn taak om de bezittingen van de onderneming onder zo gunstig mogelijke voorwaarden te verkopen. Er wordt dan ook direct beslag gelegd op de vermogende zaken van de schuldenaar. De opbrengt van de verkoop wordt gebruikt om de schuldeisers zover als mogelijk af te betalen. Je hebt hierbij zelf geen inspraak.

Aanvechten uitgesproken faillissement

Is jouw onderneming failliet verklaard en ben je het hier niet mee eens? Onze advocaten kunnen je helpen om verzet of hoger beroep aan te tekenen. Wil je hier gebruik van maken, dan is het belangrijk zo snel mogelijk de hulp van een advocaat in te schakelen. De termijnen voor verzet en hoger beroep zijn kort (8 of 14 dagen, afhankelijk van of je op de faillissementszitting bent verschenen). De advocaat dient dan voor jou een verzetschrift in bij de rechtbank of een beroepschrift bij het gerechtshof.

Meer informatie