Een overlijden van een dierbare is een heftige gebeurtenis. Een verdrietige periode waarin je veel emoties moet verwerken. Daarnaast zijn er ook veel praktische zaken die geregeld moeten worden. In veel testamenten is één persoon tot executeur benoemd. Deze executeur heeft de taak om de eventuele schulden af te wikkelen en de bezittingen uit de nalatenschap te beheren. De executeur is verplicht jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen. Helaas ontstaan er toch nog vaak conflicten. Het is dan belangrijk zo snel mogelijk juridische hulp in te schakelen. Een mediator of advocaat kan je in zo’n situatie verder helpen. Wil je meer weten? Bel ons vrijblijvend op 088-6002811 (gebruikelijke belkosten). Wij nemen de situatie met je door en kunnen adviseren welke vervolgstappen verstandig zijn.

Meest voorkomende conflicten erfenis

Wij spreken dagelijks erfgenamen die een conflict hebben met één of meerdere andere erfgenamen. Erg vervelend om in een emotionele periode ook nog eens ruzie te krijgen om het verdelen van de erfenis. Laat de ruzie niet verder escaleren en schakel een onpartijdige adviseur in. Wij werken samen met mediators en advocaten die gespecialiseerd zijn in het erfrecht en de conflicten die daarbij ontstaan. De meest voorkomende conflicten zijn het wantrouwen van de executeur, ruzie om het verdelen van de erfenis en erfenissen na een echtscheiding.

Tip:
Regel je nalatenschap goed voor je nabestaanden. Dit voorkomt een hoop problemen.
Het gebeurt helaas maar al te vaak dat familieleden ruzie krijgen bij het regelen van de erfenis.
Als de wensen van de overledene duidelijk op papier staan, kan hier weinig discussie meer over ontstaan.

Wantrouwen executeur

Vaak vertrouwen de erfgenamen de executeur niet en ontstaan er ruzies. Ze vinden dat de executeur te weinig informatie geeft of ze twijfelen of de executeur wel eerlijk is. Als erfgenamen een goede reden hebben dan is het mogelijk de executeur te ontslaan. Je gaat dan met een advocaat naar de kantonrechter om het ontslag van de executeur aan te vragen. Dit gaat echter niet gemakkelijk. De erfgenamen moeten kunnen aantonen dat de executeur zijn taken niet goed uitvoert of dat er sprake is van wanbeheer. Als de kantonrechter het ontslag van de executeur goedkeurt kan hij een nieuwe executeur aanwijzen. Dit kan alleen als de erflater deze optie in zijn/haar testament heeft opgenomen. Als dit niet het geval is zijn de erfgenamen na ontslag van de executeur gezamenlijk verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis.

Verdelen erfenis

Bij het verdelen van de erfenis/nalatenschap ontstaat vaak ruzie. Is er een testament? Dan staat daar vaak precies in omschreven wie wat erft. Is er geen testament dan bepaalt het erfrecht hoeveel iedereen erft. Het is echter aan de erfgenamen om de uiteindelijke verdeling van de nalatenschap te regelen. Met alle emoties die iedereen ervaart wil dit nog wel eens fout gaan. Probeer altijd conflicten te voorkomen. Loopt het toch uit de hand? Schakel dan de hulp in van een gespecialiseerde advocaat of mediator.

Erfenis na echtscheiding

Tegenwoordig scheiden veel mensen. Een echtscheiding is op zichzelf al een heftige gebeurtenis. Een erfenis na een echtscheiding wordt er niet gemakkelijker op. Soms krijgt één van de twee weer een nieuwe partner. In sommige situaties zijn er kinderen bij de ex-partner en heeft de nieuwe partner ook al kinderen uit een eerder huwelijk. Dit zijn lastige situaties, vooral wanneer er sprake is van een samengesteld gezin. Het is dan ook altijd raadzaam om in zo’n situatie een testament op te stellen. Zo is alles duidelijk en voorkom je conflicten. Een voorbeeld: vader heeft twee kinderen en is hertrouwd. Als de vader overlijdt gaan de kinderen ervan uit dat zij automatisch de erfgenamen zijn en beide de helft van de overwaarde van de woning erven. Echter volgens het verblijvingsbeding is het zo dat de nieuwe partner ook eigenaar is geworden van de woning. Hier ontstaan vaak conflicten over. Je kan via een advocaat laten weten dat jij recht hebt op jouw legitieme portie. Vul ons contactformulier in en wij bellen jou vrijblijvend terug om de mogelijkheden te bespreken.