Een van de grootste frustraties van huurders is achterstallig onderhoud. Lekkende daken, rottende kozijnen of schimmel in de badkamer zorgen voor een hoop ellende. Helaas zijn er verhuurders die hier niet al te veel aandacht aan besteden. Wat moet je doen in zo’n situatie?

Contact met verhuurder

Is er sprake van achterstallig onderhoud in de woning die jij huurt? Neem dan eerst contact op met de verhuurder. Dit kun je het beste schriftelijk doen met een aangetekende brief. Dit heet de zogenaamde gebrekenbrief. Beschrijf in de brief wat de problemen zijn en geef de verhuurder in de brief de tijd om het probleem op te lossen. Hiervoor staat zes weken.

Huurverlaging

Onderneemt de verhuurder geen actie, dan kun je een tijdelijke huurverlaging aanvragen bij de huurcommissie. Deze huurverlaging geldt dan tot de klachten zijn verholpen.

Sabine en Mark zijn net met hun gezin gaan wonen in een huurhuis. Zij zijn helemaal blij met hun nieuwe huurwoning. Het is niet groot, maar ze hebben er echt iets gezelligs van gemaakt. Het enige dat voor irritatie zorgt, zijn de problemen met de cv-ketel. Deze valt zo nu en dan uit. Sabine belt meerdere keren de huisbaas om hier naar te laten kijken, maar er gebeurt niets. Uiteindelijk stopt de ketel er helemaal mee. Na opnieuw een paar keer aan de huisbaas te hebben gevraagd het probleem op te lossen, besluit Mark nu zelf maar iemand in te schakelen. De rekening stuurt hij naar de huisbaas. Mag dat?

Zit jij in zo’n zelfde situatie? Vertel je verhaal aan onze medewerkers. Zij vertellen je wat je het beste kunt doen.

Geen huur betalen

Om wat druk op de ketel te zetten kun je besluiten de betaling van de huur stop te zetten. Stel de verhuurder hier per brief van op de hoogte en geef hierbij aan dat je je beroept op artikel 6:52 of 6:262 (opschortingsbevoegdheid) van het Burgerlijk Wetboek. Zijn de problemen opgelost, dan is het wel de bedoeling dat je de niet-betaalde huur alsnog met terugwerkende kracht betaalt.

Gemeente

Bij ernstige gebreken kun je een klacht indienen bij de gemeente. Als de gemeente constateert dat de woning door de onderhoudsgebreken niet meer aan het bouwbesluit voldoet, dan zal de verhuurder een brief ontvangen met de oproep dit z.s.m. te repareren. Doet de verhuurder nog steeds niets, dan kan de gemeente het euvel zelf laten repareren. De rekening wordt vervolgens naar de verhuurder toegestuurd.

Advocaat/rechter

Het inschakelen van een advocaat wil vaak wel helpen. Soms is het voldoende als een advocaat een brief stuurt en de verhuurder daarin sommeert de problemen te verhelpen. Lukt dit niet, dan kan de rechter de verhuurder verplichten de woning te repareren. Gebeurt dit niet, dan volgt een dwangsom. Een andere optie is je door de rechter laten machtigen om zelf het onderhoud op kosten van de verhuurder uit te (laten) voeren.

Hulp nodig?

Kom je er met de verhuurder niet uit en wil je een advocaat inschakelen om je hiermee te helpen? Wij hebben altijd een specialist bij jou in de buurt waar wij je mee in contact kunnen brengen. Je mag jouw situatie altijd even voorleggen aan één van onze medewerkers. Dit kan via het contactformulier of op 088-6002811 (gebruikelijke belkosten).