Als ambtenaar heb je naast specifieke rechten ook een aantal plichten. Je moet je aan de gestelde regels houden. Daarnaast heb je een voorbeeldfunctie. Als je de regels overtreedt kan dit worden gezien als plichtsverzuim. De werkgever kan vervolgens maatregelen nemen. In het ergste geval volgt er disciplinair ontslag. Dit kun je vergelijken met ontslag op staande voet. Je bent acuut je baan kwijt, maar ook je recht op een uitkering. Het heeft dus grote gevolgen. Het is dan ook belangrijk dat je hier goed op reageert. Neem dan ook altijd een advocaat in de arm die gespecialiseerd is in het ambtenarenrecht.

Goede reden disciplinair ontslag

De werkgever moet goede redenen hebben om disciplinair ontslag aan te vragen. De ambtenaar moet zich schuldig hebben gemaakt aan plichtsverzuim. Er is sprake van plichtsverzuim wanneer een ambtenaar een voor hem/haar geldend voorschrift heeft overtreden of verkeerd handelt. Dit plichtsverzuim hoeft niet noodzakelijk plaats te vinden op werk, maar kan ook in de privésfeer plaatsvinden. Bijvoorbeeld een politieagent die zich schuldig maakt aan diefstal. Het plichtsverzuim moet wel bewezen worden. Het bevoegd gezag beslist of er inderdaad sprake is van disciplinair ontslag. Ook bepalen zij welke straf de ambtenaar krijgt.

Tip:
Neem altijd een advocaat in de arm die ervaring heeft in het ambtenarenrecht!
Een ambtenarenrecht advocaat weet als geen ander wat de exacte regels zijn en kan het ontslag aanvechten of ombuigen naar een andere vorm van ontslag. Zo kun je in ieder geval je recht op een uitkering behouden.
Bel ons gerust en wij helpen je vrijblijvend verder.

Bezwaar disciplinair ontslag

Maak altijd bezwaar tegen disciplinair ontslag. In de meeste gevallen vervalt je recht op een uitkering en dit heeft grote financiële gevolgen. Het is belangrijk dat je binnen zes weken bezwaar maakt. Schakel hiervoor altijd de hulp in van een advocaat. Zij kennen als geen ander alle rechten en plichten van de ambtenaar. Met de hulp van een gespecialiseerde advocaat heeft jouw zaak de grootste kans van slagen. Soms wordt er een voorlopige voorziening getroffen. De reden hiervoor is dat de bezwaarschriftprocedure een lange doorlooptijd heeft. Zo heb in ieder geval een inkomen. Wil je vrijblijvend in contact komen met een goede ambtenarenspecialist bij jou in de buurt? Wij helpen je graag op weg. Neem contact op via ons contactformulier of bel direct met een van onze juridische medewerkers op 088-6002811 (gebruikelijke belkosten).