“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Omgevingsrecht

  • Het omgevingsrecht regelt alles in onze fysieke leefomgeving.
  • Is jouw vergunningsaanvraag afgewezen? Ga in bezwaar!
9,5
Klanten vertellen

1342 beoordelingen

Lees voor

Het omgevingsrecht is onderdeel van het bestuursrecht en regelt eigenlijk alles in de fysieke omgeving waarin wij leven. Daarbij kun je denken aan het milieu, ruimtelijke ordening, water en natuur. Een onderdeel van het omgevingsrecht waar veel mensen wel eens mee te maken krijgen is het aanvragen van een omgevingsvergunning. Op deze pagina vertellen we je daar meer over. 

Wat is een omgevingsvergunning?

Wil jij een serre of dakkapel bouwen, een schuur slopen, een hoge boom kappen of je huis verbouwen? Dan kan het goed zijn dat je hiervoor een omgevingsvergunning nodig hebt. Een omgevingsvergunning is de officiële (noodzakelijke) toestemming van een overheidsorganisatie zoals een college van b & w van een gemeente om bepaalde activiteiten te verrichten. Het gaat hierbij vooral om activiteiten waar andere mensen last van kunnen hebben. Door met omgevingsvergunningen te werken, probeert de gemeente het aantal conflicten dat hierover ontstaat tot een minimum te beperken. 

Vergunningsvrij

Een omgevingsvergunning is vaak nodig, maar soms is bouw of sloop vergunningsvrij. Bij het Omgevingsloket van jouw gemeente kun je een vergunningcheck doen. Zo kun je snel zien of je voor jouw plannen een omgevingsvergunning nodig hebt en kun je hem ook direct aanvragen.  

Wat als je het niet eens bent met het besluit van de gemeente?

Uiteindelijk besluit de gemeente of de vergunning wel of niet wordt verleend. Wordt jouw vergunning geweigerd, dan kun je hier bezwaar tegen maken. Je kunt jouw bezwaar of zienswijze op papier zetten en indienen bij de gemeente. De gemeente zal hier dan naar kijken en bekijken of ze naar aanleiding hiervan hun besluit herzien. 

Andersom kan natuurlijk ook. Stel dat jij het niet eens bent met een verleende vergunning. Bijvoorbeeld als de buren een uitbouw willen plaatsen waar jij last van denkt te gaan krijgen. Ook dan kun je hier tegen in bezwaar en jouw mening laten horen. 

Heb je bezwaar ingediend, maar is dit afgewezen, dan is het altijd nog mogelijk om in beroep te gaan. Ga je in beroep, dan buigt de rechter zich over de kwestie en neemt een definitief besluit. 

Hoe maak je bezwaar tegen een besluit van de gemeente?

Wordt jouw vergunning geweigerd of ben je het niet eens met een vergunning die is verleend, dan is het belangrijk om hier op tijd bezwaar tegen te maken. Dit doe je schriftelijk en binnen 6 weken. In jouw bezwaarschrift vermeld je duidelijk waarom je het niet eens bent met het genomen besluit. Dit is kosteloos en je bent ook niet verplicht om hiervoor een advocaat in de arm te nemen. Het mag wel, maar moet niet. 

Tot wanneer kun je in beroep gaan?

Is jouw bezwaar afgewezen, dan heb je vervolgens nog 6 weken de tijd om hiertegen in beroep te gaan bij de rechter. Je kan jouw beroepschrift digitaal indienen of op papier zetten en opsturen of afgeven bij de rechtbank. Heeft de rechtbank jouw beroepschrift ontvangen, dan zal de rechtbank je hiervan op de hoogte stellen. Ook krijgen alle betrokken partijen de kans om te reageren. Ongeveer drie maanden na het indienen van het beroepschrift vindt er een zitting plaats. Alle betrokken partijen ontvangen hiervoor een uitnodiging en krijgt de kans zijn/haar standpunt mondeling toe te lichten. Daarnaast kan het zijn dat de rechter de nodige vragen heeft. Uiteindelijk zal de rechter na ongeveer 6 weken een uitspraak doen. 

Is een advocaat verplicht?

Gaat het om een beroep inzake een omgevingsvergunning, dan vindt deze plaats bij de bestuursrechter. Je bent niet verplicht om hierbij een advocaat in te schakelen. Toch kan dit zeker wel verstandig zijn. Het inschakelen van een advocaat maakt de kans van slagen vaak wel een stuk groter. 

Wachten op de uitspraak van de rechter?

Als een omgevingsvergunning is verleend, mag de bouw of sloop starten, ook als je nog in beroep wilt gaan. Wil je dit voorkomen? Of kun je vanwege acute financiële nood of gevaar voor het voortbestaan van je onderneming niet wachten op de beslissing van de rechter in de beroepsprocedure? je kunt de rechter vragen om een voorlopige beslissing te nemen. Dit doe je door een zogeheten voorlopige voorziening aan te vragen. Een advocaat kan je hierbij helpen. 

Vragen of hulp nodig op het gebied van omgevingsrecht?

Heb jij vragen of hulp nodig op het gebied van omgevingsrecht, dan kun je altijd bij ons terecht. Onze juridisch adviseurs zitten voor je klaar. Zij luisteren naar jouw verhaal en geven je gratis advies waar je weer mee verder kan. Is er verdere hulp nodig, dan kunnen zij jou ook vrijblijvend in contact brengen met een goede omgevingsrecht advocaat bij jou in de buurt. Je kan ons tijdens kantooruren altijd bellen op 088-6002811 (gebruikelijke belkosten). Wil je liever dat wij jou even bellen? Laat dan jouw gegevens achter op het contactformulier. 

 

 

Meer informatie