“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Burenrecht

  • Burenruzies kunnen het dagelijks leven flink lastig maken.
  • Wij helpen je graag bij het vinden van de juiste oplossing.
9,5
Klanten vertellen

1364 beoordelingen

Lees voor

Heb je problemen met de buren en komen jullie er samen niet uit? Dan kom je in aanraking met het burenrecht. In het burenrecht zijn de rechten en plichten van buren geregeld. Deze regels gelden voor zowel de woningeigenaren als huurders. Helaas gaat dit niet altijd goed en zijn er regelmatig mensen die zich niet aan deze regels houden. Geluidsoverlast, afval voor de deur, discussies over de erfgrens en blaffende honden zorgen vaak voor ergernissen, die uiteindelijk eindigen in burenruzies.  Wij werken samen met advocaten die gespecialiseerd zijn in het burenrecht. Kom je er samen niet uit? Neem eens contact op met onze juridische adviseurs. Samen kijken we of het slim is om een burenrecht advocaat in te schakelen.

Veel voorkomende situaties

In de wet staan verschillende soorten voorschriften die betrekking hebben op de veelvoorkomende situaties/conflicten tussen buren. Echter veel situaties worden ook niet beschreven. In zulke gevallen moet aan de hand van redelijkheid worden beoordeeld welke rechten en plichten voor de buren van toepassing zijn. Welke oplossingen zijn redelijk en in het belang van beide buren. Komen jullie er samen niet uit, kan de wijkagent niets doen en helpt buurtbemiddeling niet, dan zal uiteindelijk de rechter een uitspraak moeten doen. De uitkomst hiervan is soms moeilijk in te schatten. Zorg er in elk geval dat je wordt bijgestaan door een ervaren burenrecht advocaat. Wij kunnen je hierbij helpen. Wij werken door heel Nederland samen met ervaren burenrecht advocaten. Bel ons op 088-6002811 (gebruikelijke belkosten) of vul ons contactformulier in.

Jan en Joke wonen al jaren met veel plezier in hun rijtjeshuis in Zwolle. Op een dag krijgen ze nieuwe buren. Deze nieuwe buren hebben twee auto’s en parkeren één van de auto’s gedeeltelijk bij Jan en Joke voor de deur. Hierover ontstaat een discussie, die steeds grimmiger wordt. Naast gedoe over de auto’s volgen scheldpartijen en pesterijen. Joke besluit een dagboekje bij te houden. Hieruit blijkt dat er in twee jaar tijd bijna 300 incidenten zijn geweest. Dit gaat van schelden en het maken van vervelende gebaren, tot het besmeuren van de auto en het verspreiden van etensresten in de tuin. De wijkagent heeft al meerdere keren moeten optreden en ook buurtbemiddeling heeft er niet voor kunnen zorgen dat er een oplossing kwam.

Uiteindelijk komt de zaak voor de rechter. De rechter verbiedt de nieuwe buren om nog langer hinder of overlast te veroorzaken en is hier ook heel specifiek in. Zij mogen geen geluidsoverlast meer veroorzaken. Niet meer schelden en intimideren. Geen afval meer in de tuin of op de auto van de buren deponeren en de oprit niet meer blokkeren. Doen zij dit wel, dan moeten zij per keer een dwangsom van 500 euro betalen.

Al met al kan de gang naar de rechter zeker zinvol zijn. Hierbij is het wel belangrijk om de hulp in te schakelen van een goede advocaat die is gespecialiseerd in burenrecht. Heb jij een conflict met de buren en wil je bekijken of het slim is om een advocaat in te schakelen? Leg je situatie vrijblijvend voor aan één van onze medewerkers. Zij geven je advies waar je mee verder kan.

Oplossingen burenruzie

Hoe ga je met de situatie om wanneer je in conflict komt met een van de buren? Het is altijd verstandig om eerst samen te kijken of jullie tot een oplossing kunnen komen. Misschien hebben jou buren niet eens door dat ze overlast veroorzaken of dat jij je ergert aan die boom op de erfgrens. In onderling overleg kan soms een oplossing gevonden worden waar beide partijen blij mee zijn. Lukt dan niet dan kan je verdere juridische stappen ondernemen. Mediation kan hierbij een oplossing bieden. Bij mediation ga je in onderling overleg op zoek naar een oplossing. Daarnaast zijn er ook gespecialiseerde advocaten en juristen die jullie kunnen helpen.

Participanten burenrecht

Het is een vergissing om te denken dat alleen de buren zelf met het burenrecht te krijgen maken. Ook architecten, aannemers, opdrachtgevers en andere participanten die een rol spelen bij het tot stand brengen van een woning krijgen met het burenrecht te maken. Om deze reden valt het burenrecht ook onder het vastgoedrecht. Ben je betrokken bij de bouw van een woning en zijn er juridische vragen? Wij brengen je graag in contact met een ervaren burenrecht advocaat.

Meer informatie