Eén van de belangrijkste onderdelen bij het afhandelen van letselschade is het vaststellen van de aansprakelijkheid van de tegenpartij. Dit kan soms behoorlijk lastig zijn. In sommige situaties werkt de tegenpartij goed mee en erkennen ze volledige aansprakelijkheid. Echter wordt in sommige situaties de aansprakelijkheid maar gedeeltelijk erkend of zelfs helemaal afgewezen. Lukt het jullie niet om hier uit te komen (met of zonder advocaten), dan zal de rechter uiteindelijk moeten bepalen in hoeverre de tegenpartij aansprakelijk gehouden kan worden. Hierbij geldt “wie eist, bewijst”. Het is dus aan jou en jouw advocaat om te bewijzen dat de tegenpartij inderdaad aansprakelijk is. Daarom is het van belang om een goede advocaat in de armen te nemen.

Soorten aansprakelijkheid

Er zijn verschillende soorten aansprakelijkheid te onderscheiden. De belangrijkste op een rij:

  1. Contractuele aansprakelijkheid
    Hiervan is sprake als er letselschade ontstaat doordat een contract niet wordt nageleefd. Te denken valt aan een bedrijfsongeval waar de regels uit de arbeidsovereenkomst niet zijn nageleefd.
  2. Wettelijke aansprakelijkheid
    Aansprakelijkheid die niet komt omdat je een contract of een overeenkomst heb gesloten, wordt wettelijke aansprakelijkheid genoemd. Het gaat hier om het handelen of juist nalaten waardoor schade bij een ander is veroorzaakt. Hier zijn twee soorten: de rechtmatige daad en de onrechtmatige daad. Bij een onrechtmatige daad is er sprake van verwijtbaar handelen.
  3. Risicoaansprakelijkheid
    Bij risicoaansprakelijkheid speelt schuld eigenlijk geen rol. Iemand is daarmee aansprakelijk voor schade die door een ander wordt veroorzaakt, zonder dat diegene zelf daaraan iets verkeerd heeft gedaan. Hierbij valt te denken aan schade die jouw kind veroorzaakt, of als er een dakpan van jouw woning waait, op iemand anders. In die gevallen valt jou zelf geen verwijt te maken, maar ben je toch aansprakelijk voor schade.

Bewijs

De oorzaak van de schade staat centraal bij het beoordelen van de aansprakelijkheid. Daarom is het belangrijk om heel goed en duidelijk in kaart te brengen wat er precies is gebeurd. Het zou bijvoorbeeld heel fijn zijn als er na een aanrijding direct foto’s worden gemaakt van de situatie. Maar vaak vergeet je dit soort bewijsmaterialen te verzamelen. Daardoor is het vaak zo dat er achteraf wordt vastgesteld wat er precies is voorgevallen. Hierbij kan de politie, of bij een bedrijfsongeval de arbeidsinspectie, een belangrijke rol spelen. Ook getuigenverklaringen kunnen hier goed bij helpen. Lukt het je uiteindelijk niet om voldoende bewijs te leveren van de schuld van de tegenpartij, dan wordt de zaak afgewezen. In dat geval zal je als slachtoffer de schade zelf moeten dragen.

Tip:
Heb je te maken met een ongeval? Bezoek dan direct een huisarts of specialist. Deze kan vaststellen dat jouw klachten en letsel de oorzaak zijn van een ongeval. Hou vervolgens ook vanaf dag één bij wat je klachten zijn en welke schade je ervaart.

Advocaat letselschade

Het verzamelen en presenteren van het bewijs is in een letselschade zaak dus doorslaggevend en belangrijk voor het vaststellen van de aansprakelijkheid. Een goede letselschade advocaat is hierin gespecialiseerd en weet precies hoe hij/zij dit het beste aan kan pakken. Wil je in contact komen met een goede advocaat op dit gebied? Onze medewerkers staan je graag te woord en bekijken welke advocaat er het beste bij jouw zaak zou passen. Je kunt ons bereiken op 088-6002811 (gebruikelijke belkosten) of via ons contactformulier.