Soms krijgen kinderen te maken met het recht. Bijvoorbeeld als er sprake is van ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Dit valt onder het jeugdrecht. Maar ook kinderen die verdacht worden van een strafbaar feit vallen onder het jeugdrecht. Dit soort situaties hebben enorm veel impact op kinderen. Daarom adviseren wij altijd hulp van een advocaat die veel ervaring heeft binnen het jeugdrecht. Zij kunnen de juist hulp en begeleiding bieden in dit soort situaties.

Advocaat jeugdrecht

Krijgt een minderjarige te maken met een juridische kwestie, dan heeft dit nogal wat impact. Niet alleen op het kind, maar ook op het gezin. Er is vaak veel onzekerheid, verdriet en boosheid. Het is dan ook belangrijk om je in zo’n situatie door een specialist te laten bijstaan. Een jeugdrecht advocaat kan je hierbij helpen en een stukje van de zorgen wegnemen. Zij weten precies waar je mee te maken krijg, wat jouw rechten en die van je kind zijn en hoe je hier zo goed mogelijk mee om kunt gaan. Goede hulp en begeleiding is onmisbaar in zulke impactvolle periodes. Wil je weten wie jou kan helpen? De Nationale Adviesbalie heeft een landelijk netwerk aan specialisten. Wanneer je ons belt luisteren we naar jouw verhaal en adviseren we wat je het beste kunt doen. Indien nodig brengen we je in contact met de juiste specialist voor jouw zaak,

Sandra is alleenstaand moeder van een dochter van 13. Zij is al een poosje depressief en ligt hele dagen in bed. Het huis is een rotzooi en er is vaak geen eten, omdat Sandra zich er niet toe kan zetten om boodschappen te doen. Met haar dochter gaat het niet goed. Op school komt ze niet mee en na schooltijd gaat ze naar de stad of naar vrienden. Op school valt het de leraren op dat het meisje er vaak niet goed uitziet. Ook komt ze niet goed mee op school. Zij doen een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming. De Kinderbescherming gaat langs bij het gezin en praat met Sandra en haar dochter. De medewerker van de Kinderbescherming vraagt de kinderrechter om het meisje onder toezicht te stellen. Er komt een voogd die regelmatig contact met het gezin zal hebben en die Sandra moet helpen om de boel weer op de rit te krijgen. Gaat het echter niet beter, dan loopt Sandra het risico dat haar dochter uiteindelijk uit huis wordt geplaatst.

Als het om het leven van kinderen gaat is het belangrijk om in het belang van het kind te denken. Uithuisplaatsing kan volgens de Kinderbescherming de beste oplossing lijken, maar misschien kijk jij hier als ouder heel anders tegenaan. In dat soort gevallen kan een advocaat helpen om in bezwaar te gaan. Wij brengen je graag in contact met een goede jeugdrecht advocaat die hier bij kan helpen.

Ondertoezichtstelling (OTS)

De maatregel op het gebied van jeugdbescherming die het meest wordt ingezet, is het onder toezicht stellen van een kind. Het doel van OTS is om kinderen te beschermen die in hun ontwikkeling worden bedreigd of veiligheidsrisico’s lopen. Bij OTS worden de ouders ondersteund en begeleid. Een OTS wordt uitgesproken door de kinderrechter op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming. Hier gaat een uitgebreid onderzoek aan vooraf. Na de uitspraak krijgt het gezin een gezinsvoogd toegewezen, die het gezin en vooral het kind moet ondersteunen. OTS duurt een jaar, maar kan op verzoek van de gezinsvoogd verlengd worden. Ben je het niet eens met de ondertoezichtstelling van je kind? Dan kun je tijdens de zitting in bezwaar. Tijdens de zitting worden de argumenten voor en tegen de ondertoezichtstelling  gepresenteerd. Het is verstandig om je hierbij te laten helpen door een goede jeugdrecht advocaat. Ben je op zoek naar een goede jeugdrecht advocaat met veel ervaring met ondertoezichtstellingen? Wij hebben altijd een gespecialiseerde advocaat bij jou in de buurt met wie wij je in contact kunnen brengen.

Uithuisplaatsing

Soms stapelen de problemen zich op en is uithuisplaatsing de enige mogelijkheid die er nog is om een gezin te helpen. Hier wordt door hulpverleners zorgvuldig mee omgegaan. Samen met de ouders wordt besloten of een kind thuis kan blijven wonen of niet en welke hulp er nodig is om ervoor te zorgen dat het kind veilig en gezond kan opgroeien. In sommige gevallen kan het kind bij familie of vrienden worden ondergebracht en gaat dit allemaal vrij soepel. In andere gevallen kan de kinderrechter een machtiging verlenen om een kind uit huis te plaatsen. Ben je het hier als ouder niet mee eens, dan kun je hier tegen in verweer. Ook de minderjarige mag in verweer als hij/zij het niet eens is met de uithuisplaatsing. Ook in dit geval is het altijd slim om een gespecialiseerde jeugdrecht advocaat in te schakelen.

Jeugdstrafrecht

Is je kind tussen de 12 en 18 jaar oud en komt hij/zij in aanraking met politie en justitie, dan valt dit onder het jeugdstrafrecht. Kinderen onder de 12 mogen wel door de politie worden aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor, maar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Is een kind ouder dan 12, dan kunnen de gevolgen groter zijn. Wordt je kind verdacht van een strafbaar feit, dan komt er nogal wat op je af. Het brengt nogal wat emoties met zich mee. Niet alleen bij het kind, maar ook bij de ouders. In eerste instantie schrik je natuurlijk behoorlijk en ben je misschien boos of verdrietig, maar waarschijnlijk ook erg bezorgd. Het is belangrijk om direct een goede jeugdrecht advocaat in te schakelen, zodat je kind er niet alleen voor staat. Deze kan jullie helpen om hier zo goed mogelijk uit te komen. Jeugdstrafrecht is een vak apart. Het is belangrijk om iemand in te schakelen die precies weet hoe te handelen. Op zoek naar een specialist op dit gebied? Neem even contact met ons op, dan kunnen wij bekijken wie jou hier het beste bij kan helpen. Je kan het contactformulier invullen of even bellen met 088-6002811 (gebruikelijke belkosten).