“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Verhuur woning

  • Een goed huurcontract voorkomt problemen.
  • Onze advocaten helpen je om een goed contract op te stellen.
9,5
Klanten vertellen

1342 beoordelingen

Lees voor

Het is in Nederland mogelijk jouw woning of een gedeelte van jouw woning te verhuren aan anderen. Het is daarbij wel belangrijk om hierover de nodige afspraken vast te leggen in een huurcontract. Je geeft de huurder namelijk het recht in jouw pand te verblijven. Je wilt te allen tijde problemen zien te voorkomen met de huurder. Wij raden je daarom aan om je hierin te laten adviseren door een huurrecht advocaat. Samen kunnen jullie een huurovereenkomst opstellen die voldoet aan de wettelijke regels, maar ook aan jouw specifieke situatie. Hiermee bescherm je jouw eigendom en zorg je ervoor dat het huurcontract aan alle eisen voldoet. Dit is van groot belang want de huurder heeft het recht om het huurcontract voor de verhuur van de woning te laten testen door de huurcommissie. Uit deze toetsing kan blijken dat er een lagere huurprijs betaald moet worden. Schakel dus altijd een huurrecht advocaat in.

Huurbescherming

De verhuur van een woning kan aantrekkelijk zijn gezien de inkomsten. Wat veel verhuurders echter niet weten is dat de huurder huurbescherming heeft als er sprake is van een huurcontract voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat je als verhuurder het huurcontract niet zomaar kunt opzeggen. In de wet is bepaald in welke situatie je als verhuurder het huurcontract mag opzeggen. Dit kan in de volgende situaties:

  • Wanneer huurder zich niet goed gedraagt en er sprake is van wanprestatie door een betalingsachterstand of overlast
  • Je hebt de verhuurde woonruimte dringend nodig voor eigen gebruik. Hier gelden wel strenge regels voor.
  • Wanneer je als verhuurder de huurder een redelijk aanbod doet voor een nieuwe huurovereenkomst, maar de huurder hier niet mee instemt.
  • Je wilt op de plaats van de woning een gebouw neerzetten wat past in het huidige bestemmingsplan.
  • Er is sprake van hospitahuur. De eerste negen maanden kan je als verhuurder tussentijds opzeggen. Er hoeft dan geen goede reden te zijn voor de opzegging.

Heb je geen goede reden voor opzegging van het huurcontract, dan kan de huurder bezwaar maken tegen de opzegging. In dat geval zul je waarschijnlijk naar de rechter moeten om ervoor te zorgen dat het contract kan worden opgezegd. Heb je hier hulp bij nodig, dan brengen wij je graag in contact met een goede advocaat die hierbij kan helpen.

Tijdelijke verhuur woning

Er is een uitzondering gemaakt binnen de huurregels voor tijdelijke verhuur. Of een huurovereenkomst van korte duur is wordt bekeken aan de hand van de omstandigheden. De huur van zomerhuisjes en leegstaande woningen vallen hier al gauw onder.

Je kunt de huurder ook een contract voor bepaalde tijd aanbieden. Je mag als verhuurder eenmalig een tijdelijk huurcontract aanbieden voor de duur van maximaal 2 jaar. De huurovereenkomst eindigt dan op de einddatum zoals afgesproken in het contract.

Let op:
De huurovereenkomst eindigt niet automatisch na afloop van de einddatum. Je bent verplicht om 1 tot 3 maanden voor het einde van het contract de huurder een herinnering te sturen. Doe je dit niet? Dan wordt het huurcontract automatisch verlengd tot een contract voor onbepaalde tijd.

Rechten en plichten verhuurder

Ook als verhuurder heb je rechten en plichten. De belangrijkste plicht bij verhuur van een woonruimte is dat je de woning/woonruimte goed moet onderhouden. Hierbij moet je denken aan de noodzakelijke grote reparaties. De huurder is verantwoordelijk voor kleinschalig onderhoud. Als verhuurder heb je het recht om de huur op tijd te ontvangen. Ook mag de huurder geen overlast veroorzaken.

Meer informatie