Heb jij een juridisch probleem of vraagstuk, dan is het vaak lastig om erachter te komen wat precies jouw rechten en plichten zijn. Het recht is een wirwar van regels. Denk je zelf de rechtsregel te hebben gevonden die op jouw situatie van toepassing is? Dikke kans dat wanneer je wat verder leest je erachter komt dat “deze regel geldt, tenzij er een andere regel van toepassing is”

Bij juridische problemen is het inschakelen van een advocaat in veel gevallen wijsheid. Maar misschien vind je het inschakelen van een advocaat spannend? Sommige mensen denken bij het woord advocaat ook direct aan een dure procedure en aan de rechtbank. Dat is vaak onterecht. Een advocaat je ook helpen om, zonder tussenkomst van de rechter, samen tot een goede oplossing te komen. De werkzaamheden van een advocaat verdienen zich vaak terug. Want wanneer je wacht met het inschakelen van hulp worden de problemen vaak groter. Dit kost je op het einde van de dag meer geld en tijd om op te lossen.

Wij leggen je graag uit wat een advocaat is, wat deze nou eigenlijk doet en wanneer je een advocaat kunt inschakelen.

Wat is een advocaat?

Een advocaat (ook wel raadsman of raadsvrouw genoemd) is een specialist die bij een juridisch conflict jouw belangen kan behartigen. Daarnaast kan een advocaat ook optreden voor meerdere partijen als er een gemeenschappelijk belang is. Denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding. Dit kan met ieder een eigen advocaat, maar als jullie nog redelijk kunnen overleggen kan de advocaat jullie ook samen helpen.

Wat doet een advocaat?

Een advocaat kan veel voor jou betekenen. Het prettige is dat een advocaat altijd jouw belangen behartigt en op zoek gaat naar de beste oplossing voor jouw situatie. We onderscheiden drie hoofdtaken van een advocaat:

  • Adviseren
  • Bemiddelen en onderhandelen
  • Vertegenwoordigen in de rechtbank

Adviseren

Een advocaat kan jou juridisch advies geven waar je zelf weer mee verder kan. Zo kan een advocaat jou als verhuurder adviseren over hoe je een huurovereenkomst moet opstellen. Of misschien wil jij jouw arbeidsovereenkomst laten controleren en heb je advies nodig of hierin nog iets aangepast moet worden. Begin je een eigen bedrijf, dan kan een advocaat jouw goed adviseren over de manier waarop je dit het beste in kan richten. Ook als het om een procedure gaat zal de advocaat je van het nodige advies voorzien. Zo zal de advocaat jou vertellen wat precies je rechten zijn, welke invloed bepaalde beslissingen kunnen hebben en wat je in jouw situatie nou eigenlijk het beste kan doen.

Bemiddelen en onderhandelen

Een advocaat zal altijd proberen om een procedure te voorkomen. Dit om strijd te vermijden en ervoor te zorgen dat jij niet met hoge kosten te maken krijgt. Om dit voor elkaar te krijgen zal een advocaat altijd proberen te bemiddelen tussen partijen. Het doel is om tot een schikking te komen waar allebei de partijen zich in kunnen vinden. Jouw advocaat zal hierbij uiteraard jouw belangen behartigen.

Ook kan een advocaat onderhandelen om voor jou het maximale resultaat eruit te halen. Ben je het niet eens met bijvoorbeeld een bedrag als eis voor een schadevergoeding, of ben je het niet eens met de hoogte van jouw transitievergoeding, dan kan een advocaat hierin voor jou onderhandelen met de tegenpartij.

Vertegenwoordigen in de rechtbank

Lukt het met bemiddelen en onderhandelen niet om tot een oplossing te komen, dan kan het geschil aan de rechter worden voorgelegd. In dat geval zijn de partijen overgeleverd aan de beslissing van de rechter.
Voor sommige zaken geldt dat de gang naar de rechter verplicht is. Dit is onder andere het geval bij echtscheidingsverzoeken. Het convenant kan dan weer wel resultaat van onderhandelingen zijn.

Wanneer een advocaat inschakelen

Voor zaken bij de civiele rechter is het inschakelen van een advocaat verplicht. Dat geldt bijvoorbeeld voor zaken binnen het personen- en familierecht, zoals echtscheidingen. In zaken waar geen advocaat verplicht is, adviseren wij je toch om altijd een advocaat in te schakelen. Meestal zijn er grote belangen mee gemoeid. Een advocaat heeft proceservaring en weet precies hoe hij/zij dit moet aanpakken. De resultaten zijn vaak beter als er een advocaat bij betrokken is.

Twijfel je of het in jouw geval zinvol is om een advocaat in te schakelen? Leg jouw situatie dan gerust even voor aan onze juridische medewerkers. Zij helpen je graag op weg en geven je gratis advies waar je weer mee verder kan.

Tip:
Wacht niet te lang met het inschakelen van een advocaat. Dit kan onnodig hoge kosten met zich meebrengen. Daarnaast kan soms één brief of gesprek al voldoende zijn om een conflict op te lossen. Ook als er op dit moment nog geen sprake is van een conflict, maar dit wel dreigt, kan het verstandig zijn om het juiste advies in te winnen. Iedereen weet, voorkomen is beter dan genezen!

Casus over de hulp van een advocaat bij ontslag

Toen Marianne in 2016 in dienst kwam bij haar werkgever had ze een goede relatie met haar leidinggevende. Ze kon vrijwel alles bespreken en overleggen.

Sinds ze een nieuwe leidinggevende heeft gekregen zijn er zaken veranderd. Het contact met haar nieuwe leidinggevende loopt stroef. Ze voelt zich niet begrepen en heeft een woordenwisseling met haar leidinggevende gehad. Samen komen ze tot de conclusie dat ze beter uit elkaar kunnen gaan. Marianne krijgt een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Omdat ze zeker wilt weten dat ze niet achteraf voor verrassingen komt te staan, zoals het onverwacht moeten terugbetalen van studiekosten of problemen bij het aanvragen van een WW-uitkering, laat ze haar vaststellingsovereenkomst controleren door een advocaat.

Mariannes advocaat stelt vast dat de opgenomen transitievergoeding lager is dan de wettelijke transitievergoeding bij ontslag. Daarnaast is in haar arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opgenomen waarover niets in de vaststellingsovereenkomst opgenomen is.

De advocaat onderhandelt met Marianne’s werkgever en zorgt ervoor dat er een hogere transitievergoeding wordt betaald en het concurrentiebeding wordt geschrapt. Marianne is zichzelf achteraf ontzettend dankbaar dat ze toch een advocaat heeft ingeschakeld. Ze had geen idee dat ze een hogere transitievergoeding zou kunnen krijgen en ze zou zelf zeker niet aan het concurrentiebeding hebben gedacht!

Wat kost een advocaat

De kosten voor het inschakelen van een advocaat verschillen per advocaat. Elke advocaat bepaalt namelijk zelf zijn of haar uurtarief. Vraag daarom altijd vooraf om een inschatting van de kosten voor jouw zaak. Advocaten kunnen soms ook een vaste prijsafspraak maken. Als je een laag inkomen hebt en weinig spaargeld, dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een toevoeging. Dit ken je misschien ook wel als gesubsidieerde rechtsbijstand of onder de term pro deo advocaat. De overheid zal dan de kosten voor de advocaat vergoeden. Hou er rekening mee dat er altijd een eigen bijdrage geldt. Als je in aanmerking komt voor een toevoeging zal jouw advocaat deze voor jou aanvragen.

Daarnaast zijn er situaties waarin je de kosten van een advocaat (deels) op de tegenpartij kunt verhalen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij sommige ontslagzaken en letselzaken. Ook kun je de proceskosten op jouw tegenpartij verhalen als je in het gelijk wordt gesteld. Dit geldt ook andersom: als jij de zaak verliest kan de tegenpartij haar proceskosten op jou verhalen. Als zowel jij als jouw tegenpartij niet in het gelijk worden gesteld, dan zal de rechter bepalen dat ieder zijn eigen proceskosten moet betalen.

Houdt er wel rekening mee dat, als je gelijk krijgt en de tegenpartij wordt veroordeeld in de proceskosten, je in de meeste gevallen niet de volledige advocaatkosten vergoed krijgt. De kosten worden namelijk door de rechter berekend aan de hand van een zogenaamd liquidatietarief. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar het werk wat jouw advocaat voor jou heeft verricht en de hoogte van het geldbedrag dat wordt geëist. Dit bedrag zal vaak lager liggen dan het bedrag wat jij de advocaat daadwerkelijk hebt betaald. Je zou het daarom kunnen zien als een tegemoetkoming in de door jou gemaakte advocaatkosten.

Feiten en fabels over de advocaat

Een advocaat betekent altijd een procedure bij de rechtbank

FABEL:
Een advocaat kan jou in bepaalde situaties ook alleen van advies voorzien. Daarnaast zal een advocaat ook bemiddelen en onderhandelen om een procedure te voorkomen. Dus nee, gelukkig betekent een advocaat niet altijd een procedure.

Een advocaat op toevoeging (pro deo) is een slechte advocaat

FABEL:
Wij krijgen vaak te horen dat mensen bang zijn niet goed vertegenwoordigd te worden als zij een advocaat op toevoeging inschakelen. Zet dit uit je hoofd! Een advocaat op toevoeging zal nog altijd zijn uiterste best doen om jou bij te staan. Bovendien is dit ook een ‘normale’ advocaat, maar doet deze advocaat ook zaken op toevoeging erbij. 

Ik kan altijd overstappen op een andere advocaat

FEIT 
Je mag helemaal zelf kiezen wie jouw belangen behartigt. In sommige gevallen is het echter wel moeilijk om zomaar over te stappen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een advocaat op toevoeging.

Je hebt altijd een eigen advocaat nodig wanneer je een bericht ontvangt van een advocaat van de tegenpartij

FABEL
Een advocaat inschakelen is nooit verplicht. In de meeste gevallen is dit echter wel verstandig of belangrijk. Je kunt natuurlijk altijd proberen om contact te leggen met de advocaat van de tegenpartij om er vervolgens samen uit te komen. Hou er in dat geval altijd rekening mee dat de advocaat van de tegenpartij in het belang van de tegenpartij werkt. Voor bepaalde zaken geldt wel dat wanneer je in verweer wil gaan een advocaat verplicht is.

Je bent wettelijk verplicht om een advocaat in te schakelen voor een civiele procedure.

FEIT
Bij de rechtbank, het Gerechtshof of de Hoge Raad ben je verplicht je te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Bij de kantonrechter mag je wel verschijnen zonder advocaat.

Ik heb hulp nodig van een advocaat

Heb je juridische vragen over jouw situatie of heb je de hulp nodig van een advocaat? Neem dan gerust contact op met ons. Wij luisteren naar jouw verhaal en geven je vrijblijvend advies over de te nemen vervolgstappen. Daarnaast kunnen wij je in contact brengen met een ervaren advocaat die jouw zaak verder oppakt.