De overheid koopt jaarlijks voor miljarden euro’s aan goederen en diensten in. Hierbij kan je denken aan de aanleg of het onderhoud van wegen, het bouwen van een stadskantoor, maar ook het herinrichten van een gebied of de aanleg van een haven. Ook zaken als het inhuren van personeel en/of dienstverleners, het inkopen van apparatuur of het laten maaien van het parkje om de hoek vallen onder het aanbestedingsrecht. Om dit soort zaken in te kopen is de overheid verplicht een aanbestedingsprocedure te starten. Zo krijgt iedereen de kans om de opdracht binnen te slepen.

Aanbestedingsprocedure

Als de overheid een dienst of product inkoopt, is een aanbestedingsprocedure verplicht. Het aankopen van goederen en/of diensten komt binnen alle takken van de overheid voor. Hierbij kan je denken aan de gemeente, het waterschap, maar ook een semi-overheid, zoals een ziekenhuis of een vervoersbedrijf. Bij een aanbesteding kunnen diverse aanbieders zich inschrijven. Vervolgens wordt op basis van de inkoopvoorwaarden beoordeeld wie de werkzaamheden mag gaan uitvoeren of de diensten of zaken mag gaan leveren. Een dergelijk inkooptraject kan heel bewerkelijk zijn en is niet eenvoudig. De reden hiervoor is dat het aan nogal strenge wet- en regelgeving is onderworpen.

Let op:
Soms voel je je als inschrijvende partij binnen een aanbesteding of tender onjuist behandeld. Heeft de overheid wel de juiste keuze gemaakt en zijn de juiste criteria gehanteerd? Heb jij het idee dat hier fouten in zijn gemaakt? Je kunt dan een procedure starten. Onze advocaten kunnen je hierbij helpen.

Nationale en internationale wetgeving

Bij een aanbestedingstraject moet je je aan strenge regels houden. Je krijgt te maken met nationale en internationale wetgeving. Deze richtlijnen zijn weer geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving, de Aanbestedingswet 2012.
Daarnaast gelden er een aantal algemene beginselen, die ook gelden binnen andere rechtsgebieden in Nederland. Dit zijn de volgende beginselen:

  • Het non-discriminatiebeginsel: de aanbestedende dienst mag bij het inkooptraject niet discrimineren door bijvoorbeeld eisen te stellen in het inkooptraject die voor Europese bedrijven buiten Nederland discriminerend of belemmerend zijn of Nederlandse bedrijven bevoordelen.
  • Het gelijkheidsbeginsel: de inschrijvers op een aanbesteding moeten gelijk worden behandeld.
  • Het transparantiebeginsel: de eisen van de inkoop- en aanbestedingsdocumenten moeten duidelijk en transparant zijn.
  • Het proportionaliteitsbeginsel: de eisen moeten in verhouding staan (proportioneel zijn) tot het doel en omvang van de opdracht die verstrekt gaat worden.

Hulp nodig

Onze advocaten kunnen jou helpen met een zaak binnen het aanbestedingsrecht. Zij hebben ervaring met aanbestedingen vanuit de overheid en vanuit de inschrijver. Zij kunnen je helpen wanneer je als aanbestedende dienst hulp wilt bij het opzetten van een aanbesteding, maar ook wanneer je als inschrijver advies wilt of meent dat je ten onrechte een aanbesteding niet hebt gewonnen. Onze advocaten adviseren, begeleiden en staan je bij in een procedure. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.