“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Arbeidsrecht

  • Heb je te maken met ontslag? Zoek dan altijd hulp.
  • Neem gerust contact op voor gratis advies.
9,5
Klanten vertellen

1342 beoordelingen

Lees voor

Binnen het arbeidsrecht worden de verhoudingen tussen werknemer en werkgever geregeld. Zowel de werkgever als de werknemer krijgen in verschillende situaties met dit rechtsgebied te maken. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij conflicten, ontslag, arbeidsovereenkomsten en re-integratie. Het is belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers zich goed laten informeren over de juridische rechten en plichten die zij hebben.

Door goed te weten wat je rechten en plichten zijn kun je latere problemen te voorkomen. Onze juridische adviseurs helpen je graag verder. Bel ons direct voor hulp op 088-6002811 (gebruikelijke belkosten).

Arbeidsovereenkomst

De verhoudingen beginnen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. In de arbeidsovereenkomst staan alle afspraken tussen werkgever en werknemer. Aanvullend kan er een CAO van toepassing zijn, waar nadere regels staan beschreven. In de arbeidsovereenkomst worden afspraken gemaakt over salaris, soort dienstverband, proeftijd, wat het werk inhoudt, hoeveel uur iemand werkt etc. Het is dan ook goed om vóór het aangaan van het contract goed na te gaan of deze voldoet aan de wensen. Voldoet deze niet? Onthoud dan dat het heel gebruikelijk is om over de voorwaarden te onderhandelen. Onze specialisten helpen jou graag bij het controleren van jouw arbeidsovereenkomst.

Ontslag

In Nederland kun je niet zomaar iemand ontslaan. Bij ontslag moet de werkgever een goede reden hebben. Ontslag kan om verschillende redenen gegeven worden. De werkgever moet wel voldoen aan bepaalde vereisten. Zo is het belangrijk dat de werkgever een ontslagdossier heeft opgebouwd en er eventueel een verbetertraject is doorlopen. Voor een verbetertraject gelden strenge regels.

Ben je juist degene die ontslagen wordt, dan kom je voor een onzekere tijd te staan. Laat je altijd bijstaan door een juridisch specialist. Verkeerde acties kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat je jouw recht op een WW-uitkering kwijtraakt. Een specialist kan ervoor zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt en dat alles netjes wordt afgewikkeld.

Tip:
Zet nooit zomaar je handtekening onder een vaststellingsovereenkomst! Laat je vaststellingsovereenkomst gratis controleren door één van onze juridische specialisten. Het gaat om jouw toekomst! Daarnaast pakken zij ook de onderhandeling voor jou op als je dit wil. In 95% van de gevallen onderhandelen zij betere voorwaarden uit. Zo kom je zo goed mogelijk uit dit ontslag.

Onze juristen kunnen dit allemaal kosteloos voor jou oppakken. De kosten verhalen wij namelijk op de werkgever. Wij leggen in onze veelgestelde vragen uit hoe wij te werk gaan en waarom dit jou niets kost!

Ontslagprocedure

Ontslag kan om verschillende redenen en op verschillende manieren gegeven worden. In bepaalde gevallen heb je als werkgever een keuze, in andere gevallen weer niet. Zo kun je denken aan ontslag op staande voet, ontslag met wederzijds goedvinden met een vaststellingsovereenkomst of bijvoorbeeld ontslag via de kantonrechter. Elke vorm en elke ontslagreden heeft zo zijn eigen voorwaarden en vereisten. De ontslagprocedure die gevolgd wordt is afhankelijk van de reden van het ontslag.

Ziekte, re-integratie en ontslagbescherming

Als je door ziekte niet in staat bent om te werken ben je arbeidsongeschikt. Hoewel je niet kunt werken, moet de werkgever jou wel doorbetalen. Als je langdurig ziek bent wordt de bedrijfsarts ingeschakeld en kom je in een re-integratietraject. Zowel de werkgever en werknemer zijn verplicht om samen te zorgen dat de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk kan. Elke partij heeft zo zijn plichten in dit traject maar ook zeker zijn rechten. Als de re-integratie vastloopt is het belangrijk om hulp in te schakelen. Als werknemer ben je beschermd tegen ontslag tijdens jouw ziekte. De werkgever mag jou niet ontslaan. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ontslag op staande voet, ontslag in de proeftijd of bij het verlopen van een tijdelijk contract.

Wij helpen jou!

Zit jij met een vervelende situatie op je werk in je maag? Werkt de werkgever de re-integratie tegen, wordt jouw loon niet uitbetaald of wil je jouw vaststellingsovereenkomst gratis laten controleren? Schakel hulp in! Wij helpen je daar graag bij. Neem contact op met onze juridische adviseurs. Zij geven je vrijblijvend advies en kunnen je in contact brengen met een goede advocaat, mediator of jurist als dat nodig is. Je kunt ons bereiken op 088-6002811 (gebruikelijke belkosten) (gebruikelijke belkosten) of via het contactformulier.

Meer informatie