Een werkgever kan er voor kiezen om je te ontslaan via de kantonrechter. Dit kan alleen bij bepaalde ontslagredenen. Werkgevers kiezen er niet snel voor om het ontslag via de kantonrechter te laten verlopen. Dit komt omdat je als werkgever met een flink dossier moet komen, het de nodige kosten met zich meebrengt en de uitkomst behoorlijk onzeker is. Meestal zullen werkgevers eerst bekijken of het lukt om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan.

Wanneer kun je ontslag krijgen via de kantonrechter?

Er zijn verschillende ontslagredenen waarmee de werkgever terecht kan bij de kantonrechter.

  1. Disfunctioneren
  2. Verstoorde arbeidsrelatie
  3. Persoonlijke redenen
  4. Bij ontslagbescherming
  5. Cumulatiegrond

1. Disfunctioneren

Disfunctioneren betekent dat jij je werk niet goed doet. Je voldoet niet aan de eisen die bij jouw functie horen. Toch is het voor werkgevers niet gemakkelijk om jou om deze reden te ontslaan. Als werkgever moeten zij er namelijk alles aan doen om ervoor te zorgen dat jij je werk goed kunt doen. Is er commentaar op je functioneren, dan zal de werkgever dus eerst moeten proberen om dit onderling op te lossen. Dit kan door jou ondersteuning te bieden of misschien is een cursus of bijscholing op zijn plek.

De werkgever moet jou eerst de kans geven om je functioneren te verbeteren. Hier gaat best wat tijd overheen. Meestal kom je in zo’n situatie terecht in een zogenaamd verbetertraject. De werkgever kan pas naar de kantonrechter stappen wanneer dit verbetertraject is doorlopen en is gebleken dat jouw functioneren niet is verbeterd. Hij moet dan wel met een flink dossier op de proppen komen, waarmee hij kan bewijzen dat jij je werk niet goed doet en dat dit een reden is voor ontslag.

2. Verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsrelatie is één van de meest voorkomende redenen van ontslag. Kunnen jij en je werkgever, om welke reden dan ook, niet meer met elkaar door één deur? Dan spreek je van een verstoorde arbeidsrelatie. Het zal in zo’n situatie lastig worden om nog bij deze werkgever te blijven werken. Toch kan een werkgever niet zomaar roepen dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Ook in dit geval zal hij met de nodige bewijzen moeten komen en ook moeten laten zien dat hij er alles aan gedaan heeft om de situatie te verbeteren. Zo zal een rechter bijvoorbeeld kijken of er een mediator is ingeschakeld om het conflict uit de wereld te helpen.

3. Persoonlijke redenen

Ontslag om persoonlijke redenen heeft te maken met jouw gedrag. Zo kan het zijn dat er sprake is van regelmatig ziekteverzuim of langdurige ziekte, waardoor het werk in gevaar komt of is er sprake van verwijtbaar handelen of nalatigheid. Ook in dit geval geldt weer dat de werkgever wel met bewijzen moet komen.

4. Bij ontslagbescherming

Heb jij ontslagbescherming, maar wil de werkgever je toch ontslaan? In dat geval kan hij hiervoor toestemming vragen aan de kantonrechter. Er moet natuurlijk wel een goede reden zijn voor het ontslag.

5. Cumulatiegrond

Maakt een werkgever bij het ontslag gebruik van de cumulatiegrond, dan betekent dit dat er meerdere ontslagredenen met elkaar worden gecombineerd. Misschien vindt de werkgever dat jij niet goed functioneert, maar heeft hij hier niet genoeg bewijs voor. Toch is er in de tussentijd tussen jullie ook een arbeidsconflict ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. In dat geval kan hij die twee ontslagredenen met elkaar combineren. Het wordt op deze manier voor werkgevers gemakkelijker om tot ontslag over te gaan.

Hoe werkt een kantonrechtersprocedure?

De werkgever neemt het initiatief en dient een verzoekschrift ter ontbinding van jouw arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. De werkgever moet hierin ook al precies aangeven waarom het contract ontbonden moet worden. Jij krijgt hier een kopie van. Aan de hand van deze stukken kun jij verweer voeren. In het verweer geef je aan waarom het ontslag onterecht is. Ook is het belangrijk om in je verweer aan te geven dat het belangrijk is dat jij een ontslagvergoeding ontvangt als je toch ontslagen wordt. Hierna komt er een zitting, waarbij jullie allebei de kans krijgen om je mening mondeling toe te lichten. Uiteindelijk zal de rechter een besluit nemen. Ben je het hier niet mee eens, dan kun je nog in hoger beroep.

Transitievergoeding

Het is belangrijk om in je verweer alvast te vragen om een transitievergoeding. Doe dit bij de zitting opnieuw. Het is uiteindelijk de kantonrechter die besluit of je een transitievergoeding mee krijgt en hoe hoog deze zal zijn.

Hulp inschakelen!

Besluit de werkgever het ontslag te regelen via de kantonrechter? Schakel dan op tijd hulp in. Een advocaat kan je helpen om hier zo goed mogelijk uit te komen. Deze kan ervoor zorgen dat het ontslag niet wordt goedgekeurd of dat je een zo hoog mogelijke transitievergoeding mee krijgt. Ben jij op zoek naar de juiste advocaat om je hierbij te helpen? Wij weten precies welke advocaat bij jou uit de buurt het beste bij jouw zaak past. Neem voor dit vrijblijvende advies contact op met onze juridische medewerkers. Zij helpen je graag!