Jouw werkgever wil je ontslaan. Wanneer je dit nieuws hoort is dit schrikken. Maar mag jou werkgever jou zomaar ontslaan? Dit is altijd een belangrijke vraag die je jezelf moet stellen. Je werkgever moet hier namelijk wel een geldige ontslagreden voor hebben.

Er zijn verschillende ontslagredenen die een werkgever kan aandragen. Hierbij kan je denken aan: reorganisatie, ongeschiktheid voor de functie, arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebreken, plichtsverzuim en ontslag wegens andere gronden. Vraag altijd advies of de reden van jouw ontslag wel gegrond is. Een werkgever mag jou namelijk niet zomaar ontslaan.

Vrijblijvend advies bij ontslag

Wij zijn op werkdagen bereikbaar om jou te adviseren. Bel ons gerust op 088-6002811 (gebruikelijke belkosten). Wanneer je ons belt luisteren we met aandacht naar jouw verhaal en zullen we jou adviseren. Zo weet je welke stappen je in jouw situatie het beste kunt ondernemen. Dit neemt vaak al een stukje onrust weg. Wij werken tevens samen met gespecialiseerde ambtenarenrecht advocaten die jou indien nodig kunnen bijstaan!

Ontslagen? De eerste tips

Wanneer je als ambtenaar ontslagen wordt zijn een paar belangrijke punten waar je aan moet denken.

  • Ga niet zomaar akkoord met het ontslagbesluit. Laat de situatie en het voorstel eerst bezinken.
  • Vraag je werkgever altijd om een schriftelijke bevestiging van het ontslag.
  • Blijf beschikbaar voor het verrichten van werk. Daarmee zorg je dat je achteraf niets verweten kan worden.
  • Teken binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aan. Geef daarin aan waarom je het niet eens bent met het ontslag.
  • Laat je altijd goed adviseren wat in jouw situatie de juiste keuzes zijn. Zoek hiervoor hulp bij een specialist. De Nationale Adviesbalie werkt samen met een groot aantal specialisten in het ambtenarenrecht. Het ambtenarenrecht is behoorlijk complex. Juist daarom is het in veel gevallen verstandig om juridische hulp in te schakelen. Onze ambtenarenrecht-specialisten kunnen je bijstaan en zorgen dat je hier zo goed mogelijk uit komt.

Financiële gevolgen ontslag ambtenaar

Als je als ambtenaar ontslagen wordt heeft dit ook financiële gevolgen. Dit brengt vaak een hoop onzekerheid met zich mee. In principe heb je als ambtenaar recht op een WW-uitkering en een eventuele bovenwettelijke uitkering.

Om een WW-uitkering te ontvangen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet als ambtenaar werkloos zijn en beschikbaar voor de arbeidsmarkt, het ontslag mag niet verwijtbaar zijn en je arbeidsverleden moet minimaal zes maanden zijn. De hoogte en duur van de WW-uitkering is afhankelijk van een aantal voorwaarden: de wekeneis (je moet in de 36 weken voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag minimaal 26 weken in loondienst hebben gewerkt) en de jareneis (als je vier van de vijf kalenderjaren voordat je werkloos werd ten minste 52 dagen in loondienst hebt gewerkt, dan voldoe je aan de jareneis).

Bovenwettelijke uitkering

De bovenwettelijke uitkering is een soort compensatie voor het verdwijnen van de wachtgeldregeling. De bovenwettelijke uitkering bestaat uit een aanvullende en aansluitende uitkering. De aanvullende uitkering is een aanvulling op de WW-uitkering. De hoogte hiervan is afhankelijk van de overheidssector en je leeftijd. De aansluitende uitkering geeft recht op een uitkering na afloop van de aanvullende uitkering. Of je hier recht op hebt is onder andere afhankelijk van de ontslagreden.