Heb je een 0-urencontract, dan heb je vaak weer met andere regels te maken. Je bent in dienst bij de werkgever en je hebt een arbeidsovereenkomst, maar in het eerste jaar heb je nog geen vast aantal uren. Een 0-urencontract zorgt ervoor dat je flexibel ingezet kan worden.

Rechten en plichten 0-uren contract

Werknemers met een 0-uren contract worden steeds beter beschermd. De rechten van deze werknemers zijn de laatste jaren flink verbeterd. Eigenlijk heb je als werknemer met een 0-uren contract dezelfde rechten als een werknemer met een normaal arbeidscontract. Wel is het belangrijk om te weten dat je verplicht bent te komen werken als de werkgever jou oproept.

Let op:
Heb jij al langer dan zes maanden gewerkt op basis van een 0-uren contract? Dan heb je hierdoor de nodige rechter opgebouwd. De werkgever moet jou verplicht een bepaald aantal uren uitbetalen.

Oproepen

Word je opgeroepen, dan ben je verplicht te komen werken. Toch is hier sinds 1 januari 2020 iets in veranderd. Vanaf dat moment zijn werkgevers verplicht om je ten minste vier dagen van te voren schriftelijk op te roepen. Zo weet je qua planning eerder waar je aan toe bent en kun je niet last minute worden gebeld. Vraagt de werkgever op een later moment of je kan komen werken, dan mag je dit doen maar je bent het niet verplicht. Dat scheelt. Word je netjes vier dagen van tevoren opgeroepen, maar belt de werkgever af omdat je toch niet hoeft te werken? Dan heb je recht op uitbetaling van de uren die je was ingeroosterd. In de cao kan wel van deze regeling worden afgeweken.

Vaste uren

Ben jij ondertussen een jaar in dienst en heb je een 0-uren contract? Dan is de werkgever verplicht om je een vast aantal uren aan te bieden. Het aanbod moet in ieder geval gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren dat je het afgelopen jaar hebt gewerkt. Je bent niet verplicht om akkoord te gaan met het aanbod en jullie mogen ook een ander aantal uren afspreken of besluiten om geen uren af te spreken en de situatie zo te laten. De werkgever moet je echter wel een aanbod doen. Gebeurt dit niet, dan kun je achteraf aanspraak maken op het loon dat je hebt misgelopen.

Let op:
Ben jij ondertussen langer dan een jaar in dienst op basis van een 0-uren contract? Dan moet de werkgever jou een vast aantal uren aanbieden. Hoor jij niets van jouw werkgever? Neem dan contact op voor juridisch advies.

Meer rechten na zes maanden

Bij een 0-uren contract krijg je de eerste zes maanden de uren die je hebt gewerkt uitbetaald. Hierna krijg je meer rechten. Ben jij bijvoorbeeld wel ingeroosterd, maar kun je niet komen werken om redenen die buiten jouw macht liggen, dan moet je gewoon uitbetaald krijgen. Daarnaast heb je na zes maanden recht op uitbetaling van het gemiddeld aantal uren die je de afgelopen drie maanden hebt gewerkt.

Heb jij een 0-uren contract, dan is de werkgever verplicht om je ook op te roepen. Per oproep heb je het recht om tenminste drie uur aaneengesloten te werken. Iemand oproepen voor een uurtje werk is dus niet toegestaan.

Hoe beëindig je een 0-uren contract?

Wij krijgen regelmatig mensen aan de telefoon die een 0-uren contract hebben, maar niet meer worden opgeroepen door hun werkgever. Dit is niet de juiste manier om een 0-uren contract te beëindigen. Zit jij in zo’n situatie bel ons dan voor gratis juridisch advies. Een 0-uren contract kan alleen eindigen als er sprake is van een tijdelijk contract dat niet wordt verlengd. Of als je ontslag krijgt op de juiste manier. Bijvoorbeeld met wederzijds goedvinden, op staande voet, om bedrijfseconomische redenen of via de kantonrechter.

Wat zijn de voor- en nadelen van een 0-uren contract?

Voor werkgevers is het fijn dat er alleen betaald hoeft te worden voor het daadwerkelijk aantal gewerkte uren. Dit is vooral interessant voor sectoren waar de hoeveelheid werk nogal wisselt. Werkgevers hebben hierdoor meer invloed op de personeelskosten die ze hebben.

Voor werknemers zijn er niet heel veel voordelen. Of je moet het prettig vinden om op wisselende tijden en een wisselend aantal uren te werken. Een 0-uren contract brengt best wel wat onzekerheid met zich mee. Je weet nooit van te voren wanneer je wordt opgeroepen en hoeveel uur je deze week moet werken. Best lastig. Dat je nu na een jaar een vast aantal uren kunt krijgen is natuurlijk wel heel prettig, maar toch geeft een vast contract nog altijd meer zekerheid.