Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen is een werkgever verplicht eerst afscheid te nemen van uitzendkrachten en flexkrachten. Is hiermee het probleem niet opgelost, dan kan een werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Het UWV bekijkt vervolgens of de financiële situatie van het bedrijf inderdaad een goede reden is voor ontslag en bepaalt uiteindelijk of de vergunning wordt verleend of niet. Toch mag een werkgever niet zelf kiezen voor wie hij een ontslagvergunning aanvraagt. Hierbij moet hij zich houden aan het afspiegelingsbeginsel.

Het afspiegelingsbeginsel

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen zijn werkgevers verplicht om zich te houden aan het afspiegelingsbeginsel. Op die manier wordt gekeken wie er eigenlijk ontslag zou moeten krijgen. Om dit te doen worden alle werknemers in dezelfde functie (of zo goed als dezelfde functie) onderverdeeld in leeftijdsgroepen. De leeftijdsgroepen die worden aangehouden zijn de volgende:

  • 15 tot 25 jaar
  • 25 tot 35 jaar
  • 35 tot 45 jaar
  • 45 tot 55 jaar
  • 55 jaar en ouder

Nadat alle werknemers in een leeftijdsgroep zijn ingedeeld, moeten de ontslagen zo over de leeftijdsgroepen worden verdeeld, dat de leeftijdsopbouw ongeveer gelijk blijft. Hierbij geldt bij iedere leeftijdsgroep het last in first out principe. Wie er het laatst is bijgekomen, moet als eerste afscheid nemen.

Wat als de werkgever zich niet aan het afspiegelingsbeginsel houdt?

Een werkgever moet zich in principe altijd aan dit afspiegelingsbeginsel houden, maar er zijn een paar uitzonderingen.

  1. Als het bedrijf gaat sluiten
  2. Als het gaat om het vervallen van een unieke functie
  3. Als er een hele functiegroep komt te vervallen

In deze gevallen is het heel duidelijk wie ontslagen moeten worden en hoeft het afspiegelingsbeginsel niet te worden toegepast. Daarnaast kan van de regels worden afgeweken als een werknemer onmisbaar is of een extra zwakke positie heeft op de arbeidsmarkt.

Controle afspiegelingsbeginsel

Het UWV zal niet uit zichzelf controleren of de werkgever zich wel aan het afspiegelingsbeginsel heeft gehouden. Het is dus belangrijk dat jij dit doet. Krijg je te horen dat er een ontslagvergunning voor je is aangevraagd? Onderzoek dan eerst of jij volgens het afspiegelingsbeginsel wel degene bent die eruit moet. Zo niet, geef dan in het bezwaar naar het UWV aan dat het afspiegelingsbeginsel niet goed is toegepast. Op die manier kun je wellicht voorkomen dat je ontslag krijgt.

Hulp nodig bij verweer UWV?

Heb jij hulp nodig bij het verweer richting het UWV? Wij kunnen je altijd in contact brengen met een goede jurist of advocaat bij jou in de buurt die hier veel ervaring mee heeft. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze juridische medewerkers.