“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Huurverhoging/huurprijsindexatie woonruimte

  • Wanneer mag jouw huur verhoogd worden?
  • Juridische hulp nodig? Neem vrijblijvend contact op.
9,5
Klanten vertellen

1317 beoordelingen

Lees voor

Elk jaar kan en mag de huurprijs van jouw woning worden geïndexeerd als dit in jouw huurcontract beschreven staat. Zo’n bepaling in de huurovereenkomst noemen we een indexeringsclausule. Deze heeft vaak 1 juli als ingangsdatum. Heb je zo’n bepaling in het contract dan betekent dit dat de huur jaarlijks (automatisch) wordt verhoogd. Er wordt onderscheid gemaakt in een sociale huurwoning en een vrije sector woning.

Sociale huur of vrije sector

Voor het bepalen of een woning onder sociale huurwoning valt of onder de vrije sector, wordt bepaald door de kale huurprijs die bij het ingaan van het huurcontract is afgesproken.

Wanneer huurverhoging

Eens per jaar mag de verhuurder de huurprijs verhogen. Soms staat er in het huurcontract al een datum en percentage waarmee de huur wordt verhoogd. Dit is vaak het geval bij een huurwoning die in de vrije sector valt. In dat geval wordt de huur jaarlijks met dat percentage verhoogd. Let op dat er maximum percentages door de overheid worden vastgesteld. Het verhogingspercentage van de huurprijs mag nooit hoger zijn dan het door de overheid bepaalde percentage. Ook niet als dat wel in het contract staat.

Tip:
Niet eens met de huurverhoging? Download onze gratis voorbeeldbrief om bezwaar te maken tegen de huurverhoging.

Wanneer geen huurverhoging

Een huurverhoging mag alleen worden doorgevoerd als dit is afgesproken in jouw huurcontract. Staat er niets over een jaarlijkse verhoging of indexering? Dan mag deze ook niet worden doorgevoerd. Uitzondering is als het een huurverhoging na renovatie of woningverbetering betreft. Staat er wel een indexeringsclause in het contract? Dan mag deze alleen worden doorgevoerd als het percentage lager is of gelijk is aan het door de overheid vastgestelde percentage.

Hoe wordt huur verhoogd?

Als je in een sociale huurwoning woont moet de verhuurder jou laten weten dat de huur wordt verhoogd en met welk percentage. Dit moet hij minimaal 2 maanden van te voren doen en moet schriftelijk gebeuren. Woon je in een vrijesectorwoning, dan geldt er geen vaste periode. De huur wordt automatisch verhoogd zoals dat in het contract is afgesproken. Wel geldt natuurlijk dat dit mag met het maximum percentage.

Bezwaar maken

Je kunt bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. Bijvoorbeeld omdat het percentage hoger is dan het maximumpercentage of omdat jouw inkomen is gedaald. Het is belangrijk om vóór de ingangsdatum van de verhoging bezwaar te maken.

Twijfel je of er in jouw situatie een huurverhoging mag worden doorgevoerd of kom je er met de verhuurder niet uit? Neem dan contact op met één van onze specialisten. Zij helpen jou graag verder. Je kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken tussen 09.00 – 17.15 op 088-6002811 (gebruikelijke belkosten).

Meer informatie