Als je een appartement koopt, koop je een stukje van een gebouw. Naast natuurlijk het gebruik van jouw eigen woning, krijg je ook gebruiksrechten over gezamenlijke onderdelen van het gehele pand. Denk bijvoorbeeld aan de galerij, het trappenhuis, de fietsenkelder etc. Ook word je automatisch lid van de VvE en daar zitten regels aan verbonden.

Wat is en wat doet een VvE?

Koop je een appartement dan word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Lidmaatschap van de VVE is niet vrijwillig. Dit lidmaatschap brengt de nodige rechten en plichten met zich mee. De wet, de splitsingsakte, het huishoudelijk reglement en het toepasselijk modelreglement bepalen uiteindelijk aan welke regels het VVE lid zich moet houden. De basis van de VvE wordt bepaald door de splitsingsakte. Hierin staan de belangrijkste regels.

Een VvE bestaat uit twee belangrijke organen. Dit zijn het bestuur en de algemene ledenvergadering (ALV). Heb je een kleine VvE? Dan zal het bestuur vaak uit een aantal eigenaren van de appartementen bestaan. Is het een grotere VvE, dan wordt deze vaak bestuurd door professionele bestuurders. Het bestuur beheert de kas en houdt de administratie bij. De algemene ledenvergadering neemt de beslissingen.

De begroting

Een belangrijk onderdeel waarover moet worden beslist is de begroting. Deze begroting is een overzicht van de verwachte kosten (bijvoorbeeld onderhoud van het pand) voor het aankomende jaar. Op die manier kan een inschatting gemaakt worden of de bijdragen van de leden voldoende zijn. Als lid van de VvE betaal je dus een maandelijkse bijdrage.

Slapende VvE

In sommige gevallen is er wel een VvE maar doet deze niets. Er wordt geen begroting gemaakt en de leden houden geen vergaderingen om zaken te bespreken. Dan is er sprake van een slapende VvE. Als het gebouw onderhoud nodig heeft of er schade ontstaat kan dit nog wel eens tot problemen leiden. Alle eigenaren moeten in dat geval individueel de problemen oplossen. Hoewel een slapende VvE nog regelmatig voorkomt is dit wel verboden. Er zitten ook best wat gevaren aan een slapende VvE.

Voorbeeld uit de praktijk

Marc, Judith en Peter wonen ieder in een eigen appartement binnen één gebouw. Er is sprake van een slapende VvE. Marc en Judith hebben hun opstalverzekering goed geregeld maar Peter heeft er na de aankoop van zijn woning nooit meer aan gedacht. Er gaat een flinke storm over het gebouw. Een boom waait om en de gevel van de woning van Judith loopt ernstige schade op. De verzekeraar van Marc wil niet uitkeren omdat zijn woning geen schade heeft. De verzekeraar van Judith keer maar 1/3 deel van het schadebedrag uit omdat de VvE drie leden heeft en samen verantwoordelijk zijn voor de kosten van het gebouw. Het is dus altijd raadzaam om geen slapende VvE te hebben en samen een opstalverzekering af te sluiten. Zo voorkom je dat je met schade blijft zitten .

Advocaat appartementsrecht

In een VvE spelen verschillende belangen en zijn de leden het niet altijd met elkaar eens. Dit leidt nogal eens tot vervelende situaties. Wanneer de VvE besluit een dure renovatie verplicht stellen waarmee jij het niet eens bent bijvoorbeeld. Maar ook een situatie dat een eigenaar uit het gebouw zijn woning verhuurt en dit tot overlast leidt kan proberen veroorzaken. En wat als er schade is ontstaan door het springen van een leiding?

Hoe zorg je in zulke situaties dat jouw rechten als appartementseigenaar overeind blijven? Zorg dat je de hulp inschakelt van een advocaat die thuis is in het appartementsrecht. Wij werken samen met een groot netwerk van ervaren advocaten die gespecialiseerd zijn in het appartementsrecht. Neem contact met ons op. Wij kunnen jou helpen bij het vinden van de juiste advocaat bij jou in de buurt. Wij zijn op werkdagen tussen 9.00-17.15 ook bereikbaar op 088-6002811 (gebruikelijke belkosten) voor vrijblijvend advies.