Een belangrijk onderdeel van het vreemdelingenrecht is het regulier vreemdelingenrecht. Hierbij gaat het niet om zaken als asiel, maar andere belangrijke redenen waarom mensen uit het buitenland voortaan in Nederland willen wonen. Wij zetten de meest voorkomende zaken binnen het regulier vreemdelingenrecht voor je op een rijtje.

Gezinshereniging

Een veel voorkomend onderdeel van het regulier vreemdelingenrecht is gezinshereniging. Doordat we steeds makkelijker kunnen reizen of via internet contact leggen, komt het ook steeds vaker voor dat mensen verliefd worden op iemand in het buitenland. Wil je in Nederland samenwonen met jouw echtgenoot of partner, maar komt hij/zij uit het buitenland? In dat geval is er een verblijfsvergunning nodig. 

Wat zijn de voorwaarden om zo’n verblijfsvergunning te kunnen krijgen?

  • Jullie zijn met elkaar getrouwd of hebben samen een geregistreerd partnerschap. Of jullie zijn ongetrouwd en hebt een duurzame relatie met elkaar.
  • Jouw partner heeft de Nederlandse nationaliteit of woont in Nederland met een geldige verblijfsvergunning.
  • Je hebt het basisexamen inburgering buitenland gehaald of je bent vrijgesteld en hoeft het examen niet te doen.
  • Jouw partner heeft voldoende inkomen. Dit inkomen is zelfstandig en duurzaam. Deze voorwaarde is niet van toepassing als jouw partner de AOW-leeftijd heeft bereikt of als jouw partner volledig en blijvend arbeidsongeschikt is. Deze voorwaarde komt ook te vervallen als jouw partner niet in staat is om te werken.

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden. Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen gunstigere voorwaarden van toepassing zijn in verband met het Turkse associatiebesluit.

Wil jij een verblijfsvergunning aanvragen i.v.m. gezinshereniging? Dan kan dit via de IND. Wordt de vergunning afgewezen, dan helpen onze advocaten je graag verder.

Arbeidsmigratie

Een ander belangrijk punt binnen het regulier vreemdelingenrecht is arbeidsmigratie. Over arbeidsmigratie heb je het als mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit, die ook niet in Nederland wonen een werkvergunning willen krijgen. Nederland is in principe terughoudend (afremmend) in het verlenen van dit soort werkvergunningen. Om een werkvergunning te krijgen is één van de meest gebruikte regelingen de Kennismigrantenregeling of in mindere mate de Blue Card regeling.

Wat houdt de Kennismigrantenregeling in?

Het is mogelijk om buitenlandse werknemers in Nederland te laten werken door middel van de Kennismigrantenregeling. De Kennismigrantenregeling kent de volgende voorwaarden:

1. Het looncriterium: om als kennismigrant aangemerkt te worden, moet je als buitenlandse werknemer een bepaald inkomen verdienen. Zo moet een kennismigrant van 30 jaar of ouder ten minste €4.840 bruto per maand verdienen. Voor kennismigranten onder de 30 geldt een grens van €3.549 bruto per maand. Heb je als kennismigrant gebruik gemaakt van een zoekjaar dan ligt de grens op €2.543 bruto per maand.

Promovendi, universitaire docenten en postdoctorale studenten onder de dertig, kunnen als kennismigrant aangemerkt worden. Voor deze groep geldt geen looncriterium. Als algemene voorwaarde geldt dat het geboden salaris marktconform dient te zijn. De IND kan toetsen of de hoogte van het salaris overeenkomt met het salaris van anderen die soortgelijke functies vervullen.

2. Werkgever door de IND goedgekeurd als erkend referent: 

Om gebruik te kunnen maken van de Kennismigrantenregeling moet het bedrijf van de werkgever door de IND zijn goedgekeurd. Het bedrijf dient over voldoende middelen te beschikken om het salaris van de kennismigrant te betalen. Verder dient de continuïteit van de onderneming voldoende gewaarborgd te zijn. Daarnaast wordt gekeken of het het bedrijf in het verleden zich goed gedragen heeft op het gebied van betalingsgedrag. De IND kan dit toetsen bij de Belastingdienst. Om toegelaten te worden tot de kennismigrantenregeling dient een bedrijf een aanvraag in te dienen bij de IND.

Wat houdt de EU Blue Card regeling in?

Een alternatief voor de kennismigrantenregeling is de zogeheten EU Bluecard. De EU Blue Card of Europese blauwe kaart is een werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide migranten van buiten de Europese Unie. De voorwaarden voor een EU Blue Card zijn weliswaar strikter dan bij de kennismigrantenregeling, maar de Europese blauwe kaart biedt verschillende interessante voordelen.

Om in aanmerking te komen voor de Europese blauwe kaart, moet de aanvrager aan verschillende voorwaarden voldoen:

  • De aanvrager moet minimaal 18 maanden in een EU-lidstaat hebben gewerkt.
  • Ook moet hij/zij minimaal € 5.403 bruto per maand (exclusief 8% vakantiegeld) verdienen, wat neerkomt op € 65.655,36 (inclusief 8% vakantietoeslag) bruto per jaar. Dit is meer dan bij de kennismigrantenregeling.
  • De aanvragen moet ten minste een bachelor opleiding hebben afgerond, waarvan het buitenlandse diploma is gewaardeerd door IDW (Internationale Diplomawaardering).

Voordelen EU Blue Card

Ten eerste kan een kaarthouder verblijven en werken in een andere EU-lidstaat zonder dat hiervoor een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig is (let op: iedere lidstaat kan zijn eigen inkomenseis en diplomawaarderingscriteria toepassen). Ten tweede zijn de eisen om in aanmerking te komen voor de permanente EG-langdurig ingezetene verblijfsvergunning soepeler. De EU kent deze status toe aan personen die vijf jaar non-stop op het grondgebied van een EU-lidstaat verbleven. Houders van de EU Blue Card mogen de periodes van verblijf in verschillende EU-lidstaten bij elkaar optellen om aan deze eis van vijf jaar te voldoen. Bovendien mogen zij gedurende deze vijf jaar in totaal achttien maanden (waarvan maximaal twaalf aaneengesloten maanden) terugkeren naar het land van herkomst voor arbeid, vrijwilligerswerk of studie. Ten derde hoeft de onderneming die de hoogopgeleide migrant in dienst wil nemen niet door de IND te zijn erkend als referent.

Uitzonderingen EU Blue Card Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk nemen geen deel aan de Richtlijn Europese Blue Card.

Hulp nodig bij gezinshereniging of arbeidsmigratie?

Het vreemdelingenrecht is een complex rechtsgebied. Het kan dan ook flink lastig zijn om alles goed te regelen en een verblijfsvergunning of werkvergunning te krijgen. Heb je hier hulp bij nodig, dan staan onze advocaten voor je klaar. Neem voor gratis advies over jouw situatie gerust even contact met ons op. Onze juridisch adviseurs bekijken wat jij het beste kan doen en wie jou hier het beste bij kan helpen. Je kan ons bellen op 088-6002811 (gebruikelijke belkosten) of jouw gegevens achterlaten op ons contactformulier.