Blog archief

Cao lonen met 1,4 procent gestegen

De gemiddelde loonstijging die werkgevers en werknemers in 2013 bij een cao-overleg overeenkwamen is 1,4 procent.

Lees verder

Premiekorting bij in dienst nemen jonge werknemer

U krijgt als werkgever premiekorting wanneer u een jonge werknemer in dienst neemt. Lees aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Lees verder

Wederindiensttredingsbeginsel geldt niet bij inhuren ZZP-er

Een ZZP-er mag het werk van een ontslagen werknemer overnemen. Het wederindiensttredingsbeginsel gaat in dit geval niet in.

Lees verder

Werkgevers, let op bij onderhandelingen!

Vakbonden zullen proberen de transitievergoeding omhoog te schroeven in onderhandeling met werkgevers over CAO’s of sociale plannen.

Lees verder

Versoepeling ontslagrecht valt tegen.

In het nieuwe ontslagrecht zou het makkelijker worden werknemers te ontslaan. Experts zeggen dat het nieuwe ontslagrecht niet zoveel soepeler is.

Lees verder

Rechtspraak is positief over nieuwe ontslagrecht

De rechtspraak staat positief tegenover het nieuwe ontslagrecht. Zowel werkgevers als werknemers krijgen meer mogelijkheden tot hoger beroep.

Lees verder

Overheid financiert banenplannen van werkgeversorganisaties

Omdat het aantal werklozen nooit zo hoog is geweest, financiert de overheid ambitieuze plannen van werkgeversorganisaties die leiden tot meer werk.

Lees verder

Een tweede gegeven voorwaardelijk ontslag op staande voet

In een recente uitspraak heeft het Hof Leeuwarden uitspraak gedaan over de rechtsgeldigheid van een voorwaardelijk gegeven ontslag op staande voet. Een dergelijk ontslag wordt door werkgevers in de praktijk gegeven wanneer een eerdere beeindiging van het dienstverband reeds heeft plaatsgevonden maar men ervoor wil zorgen dat, mocht het eerste ontslag om welke reden dan ook geen stand houden, er nog een tweede ontslag ligt op basis waarvan de arbeidsovereenkomst is geeindigd.

Lees verder

Werkgevers nog steeds somber over arbeidsmarkt.

Werkgevers hebben aanhoudend sombere verwachtingen voor de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2012. Ten aanzien van het vorige kwartaal is het beeld stabiel, maar ten opzichte van de verwachtingen in dezelfde periode van het vorige jaar is er sprake van een flinke verslechtering.

Lees verder

Ontslagrecht verdeelt ondernemers.

Dat versoepeling van het ontslagrecht op steeds minder steun van de kiezers kan rekenen, is bekend. Dat veel ondernemers ook die mening zijn toegedaan, is misschien wel de meest verrassende uitkomst uit het maandelijkse FD/TNS Nipo Ondernemerspeil.

Lees verder