Bij een echtscheiding komt vaak ook de alimentatieplicht kijken. Na een echtscheiding blijf je verplicht om voor elkaar en de kinderen te zorgen. Dit noemen we de onderhoudsplicht. Er zijn twee vormen van alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. Het regelen van de alimentatie is vaak een beladen onderdeel van de scheiding. Vaak is er al veel wantrouwen. Wanneer jullie er samen niet uitkomen kan de hulp van een advocaat, jurist of mediator hierbij uitkomst bieden.

Type alimentatie

Er kan sprake zijn van kinder- en partneralimentatie. Bij kinderalimentatie wordt een bedrag betaald voor het verzorgen van de kinderen. De niet-verzorgende ouder is verplicht financieel voor zijn/haar kinderen te blijven zorgen. Voor de hoogte van het alimentatiebedrag zijn richtlijnen vastgesteld. Je bent, samen met je ex-partner, vrij om hier afspraken over te maken. Bij minderjarige kinderen toetst de rechter altijd de hoogte van het overeengekomen bedrag. De afspraken over de alimentatie worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

Bij partneralimentatie is sprake van een bijdrage in levensonderhoud. De partneralimentatie verplichting ontstaat als de inkomens tijdens het huwelijk verschillen. De hoogte van de partneralimentatie hangt dan ook van de situatie.

Draagkrachtberekening

Wat je uiteindelijk moet betalen aan kinder- en/of partneralimentatie staat en valt bij de draagkracht. De alimentatieplichtige kan nooit meer alimentatie betalen dan de draagkracht toestaat. Om de draagkracht vast te stellen wordt gebruik gemaakt van een draagkrachtberekening. Een draagkrachtberekening is complex. Rechters hebben hier zogenaamde trema-normen voor ontwikkeld. Ook is er per april 2013 een draagkrachttabel. Daarmee kan u zelf de draagkracht gemakkelijk vaststellen. Let op: in complexe situaties blijft maatwerk nodig. Laat je altijd adviseren wat in jullie situatie wijsheid is. Onze juridische adviseurs kijken graag vrijblijvend met je mee. Vul ons contactformulier in voor meer informatie of bel ons op 0900-2021222 (3 cent per minuut).

Alimentatie wijzigen

De alimentatie kan soms gewijzigd worden. Dit is het geval wanneer bij één van de partners de omstandigheden wijzigen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan ontslag of werkloosheid, pensionering of wanneer één van de partners opnieuw trouwt. Om de hoogte van de alimentatie te wijzigen moet een wijzigingsverzoek worden ingediend bij de rechter.