Het huurrecht regelt de verhoudingen tussen een verhuurder en de huurder. Hierbij kan je denken aan:

  • Rechten van de huurder
  • Huurprijsbescherming
  • Indexatie van de huur
  • Onderhoud
  • Regels met betrekking tot onderhuur
  • Ontruiming van de huurwoning

Advocaat huurrecht

Wanneer je een huurgeschil hebt is het verstandig een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in het huurrecht. Huurrecht advocaten kunnen zowel verhuurders als huurders bijstaan. Een advocaat kan je ook bijstaan bij het opstellen van een rechtsgeldig huurcontract of wanneer je in conflict bent met jouw verhuurder.

Met name voor de verhuurder zijn er valkuilen binnen het huurrecht. De huurder heeft huurbescherming en een verhuurder moet een goede reden hebben om de huur op te zeggen. Zo zijn er voor de verschillende huurvormen verschillende voorwaarden met betrekking tot opzegging. Meer weten? Wij brengen je graag in contact met een deskundige huurrecht advocaat uit ons netwerk.

Huurcontract

Het is belangrijk dat een huurcontract aan de wet voldoet, maar ook aan jouw wensen. Daarbij hangt de inhoud van het huurcontract mede af van de situatie. Is er sprake van huur voor bepaalde of onbepaalde tijd, is er sprake van hospitahuur of spreken we van onderhuur.

Rechten van de huurder

Een huurder heeft in Nederland huurbescherming. Dit betekent onder andere dat het huurcontract voor onbepaalde tijd is en niet zomaar kan worden opgezegd door de verhuurder. Uiteraard kunnen verhuurder en huurder na het afsluiten van een contract deze beëindigen. Maar hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Dit kan enkel met instemming van de huurder of via de rechter met een reden die in de wet genoemd staat. Er zijn situaties mogelijk waarbij er geen huurbescherming geldt en een huurcontract voor bepaalde tijd wel mogelijk is.