“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1364 beoordelingen

In dit artikel behandelen we een aantal veel gestelde vragen over ambtenaren.

Wat zijn de voordelen van een ambtenaar?

Je hebt als ambtenaar goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Goede arbeidsvoorwaarden zijn veel waard. Bij deze voorwaarden kan je denken aan een collectieve verzekering en een goed pensioen. Ook heeft de overheid een salarisschaal waarbij je indien je goed functioneert elk jaar omhoog gaat met je salaris. Daarnaast biedt de Overheid banen op allerlei niveau’s. Er is dus vrijwel voor iedereen werk.

Wat is de WNRA?

Sinds 1 januari 2020 hebben de meeste ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Dit beteken dat ambtenaren onder het private arbeidsrecht. vallen, net als andere werknemers in het bedrijfsleven.

Welke groepen ambtenaren vallen niet onder de WNRA?

Sommige ambtenaren vallen niet onder de Wnra. Zij behouden hun oude positie. Dit zijn onder andere:

  • medewerkers van politie en defensie;
  • rechters en officieren van justitie;
  • politieke ambtsdragers, zoals Kamerleden, burgemeesters en wethouders.

Is er nog een speciale ambtenaren status?

Ja de speciale status ambtenaren blijft. Iedere medewerker die in dienst is van een overheidswerkgever is nog steeds ambtenaar. De speciale regels voor deze ambtenaren staan in de nieuwe Ambtenarenwet. Hierbij staan regels met betrekking tot geheimhoudingsplicht; verbod om giften aan te nemen; de plicht andere functies te melden.

Kun je als ambtenaar ontslagen worden?

Ja dit kan. Al zijn ambtenaren over het algemeen goed beschermd. Toch is dit aan het veranderen. Ook ambtenaren worden steeds vaker ontslagen, terwijl zij vroeger vooral werden herplaatst. De meest voorkomende reden van ontslag bij ambtenaren is reorganisatie. Hoe dan ook moet er wel een goede reden zijn voor het ontslag.

Heb ik als ambtenaar recht op een transitievergoeding?

Met de komst van de Wnra is daar verandering in gekomen. Met de Wnra hebben de meeste ambtenaren wél recht op een transitievergoeding. Ambtenaren die nu nog steeds onder het bestuursrecht vallen, zoals politie en defensie, hebben geen recht op een transitievergoeding.

Heb je als ambtenaar recht op een WW-uitkering?

Ja ambtenaren hebben recht op een WW-uitkering. Uiteraard moeten zij hiervoor wel aan de gestelde voorwaarden voldoen van het UWV.