Start hier de gratis AVG Check

Wat vinden onze klanten?

Veelgestelde vragen

Mag ik nog aan direct marketing blijven doen?

Ja, maar hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De personen aan wie jij je Direct Marketing richt moeten klant van jou zijn. Dit betekent dat ze een dienst of goed moeten hebben afgenomen. Personen die zich alleen hebben aangemeld voor een nieuwsbrief, of bijvoorbeeld een enquête hebben ingevuld, vallen hier dus niet onder. Je moet dan specifiek toestemming vragen voor de Direct Marketing aan die personen.

Voldoe ik na het invullen van een privacy verklaring helemaal aan de AVG wetgeving?

Nee. Je voldoet dan slechts voor een gedeelte aan de AVG wetgeving. Overige zaken die je moet regelen zijn bijvoorbeeld het maken van een verwerkingsregister. Maar je moet ook passende beveiligingsmaatregelen treffen met het oog op de bescherming van de persoonsgegevens die jij verkrijgt. Daarnaast moet je bijvoorbeeld afspraken maken met degene die de persoonsgegevens verwerkt als je dat niet zelf doet.

Wanneer moet een privacy verklaring worden verstrekt?

De wetgeving schrijft voor dat je op het moment dat je de persoonsgegevens verkrijgt, de persoon in kwestie de informatie moet verstrekken.

Wanneer ben ik gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke?

Stel jij samen met een andere organisatie de doelen vast waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld? Dan ben je gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. Je moet dan ook samen een privacy verklaring opstellen.

Wat moet ik doen met persoonsgegevens die ik al heb?

Hiervoor hoef je geen nieuw privacy verklaring op te stellen. Het is wel netjes om de personen op de hoogte te brengen van jullie nieuwe privacy verklaring. Dit draagt bij aan de transparantie van jullie organisatie.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Wanneer verwerk je persoonsgegevens?

Met verwerking wordt bedoeld: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzamelen, vastleggen, ordenen structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Wanneer heb ik een privacy verklaring nodig?

Op het moment dat jij persoonsgegevens verwerkt van klanten of leden heb je een privacy verklaring nodig.

Wat is een privacy verklaring?

In de AVG wetgeving wordt alleen gesproken over “wanneer persoonsgegevens betreffende een betrokkene bij die persoon worden verzameld, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene bij de verkrijging van de persoonsgegevens al de volgende informatie”. Deze informatievoorziening kan ook wel een privacy verklaring genoemd worden. Je legt in deze verklaring onder andere uit wat je met de persoonsgegevens doet, wat het doel is en met wie je bijvoorbeeld de persoonsgegevens deelt.