“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Verder met digitaal procederen

06 nov, 2020
9,5
Klanten vertellen

1364 beoordelingen

Er wordt definitief geld vrijgemaakt voor digitaal procederen in het civiel- en bestuursrecht. Dit maakte minister Dekker voor Rechtsbescherming bekend. Dit aan de hand van aanbevelingen en kritische opmerkingen van het Bureau ICT-toetsing (BIT).

Stapsgewijs digitaal procederen

In totaal wordt er landelijk 23,8 miljoen euro vrijgemaakt om het digitaal procederen op poten te zetten. Daarnaast is er ook lokaal nog 6 miljoen beschikbaar. Uiteindelijk is het de bedoeling dat advocaten en andere betrokkenen straks op het gebied van civiel- en bestuursrecht stapsgewijs digitaal gaan procederen door onder anderen digitaal stukken in te dienen en dossiers te raadplegen.

Tekortkomingen

In hun aanbevelingen en kritische opmerkingen komt het BIT met vier duidelijke tekortkomingen die moeten worden aangepakt. Deze tekortkomingen bevinden zich op de gebieden technische keuzes, kostenbeheersing, aanpak en maatschappelijk rendement. Tot zover is er te voorzichtig gehandeld, waardoor dingen niet van de grond kwamen. Dit moet anders. In plaats van zich te richten op complexe zaken is besloten om te beginnen met eenvoudigere zaken. Als dat eenmaal goed loopt kunnen ook complexere zaken worden toegevoegd. Wat betreft kostenbeheerding concludeerde BIT dat in het verleden vaak te krap werd begroot, waardoor het project qua budget flink uit de hand liep. In andere gevallen werd te ruim begroot, waardoor er meer werd uitgegeven dan nodig. Hier moet dan ook goed naar gekeken worden. Om dit meer onder controle te houden wordt nu ieder kwartaal het budget opnieuw bekeken.