“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Veel Nederlanders werken vanaf huis

27 mrt, 2018
9,5
Klanten vertellen

1342 beoordelingen

Het aantal Nederlanders dat vanaf huis werkt is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2017 werkten ruim 3 miljoen Nederlanders altijd of incidenteel vanuit huis. In totaal is dit bijna 37 procent van alle werkenden.

Thuiswerken

Thuiswerken wordt steeds belangrijker. Dit is vooral iets van de laatste vijf jaar. In 2017 nam het aantal thuiswerkers toe met meer dan 300.000 mensen. Mannen werken vaker thuis, dan vrouwen. Maar het aantal vrouwen dat thuis werkt zit wel in de lift. Zo werkte in 2017 38 procent van de mannen thuis tegenover 35 procent van de vrouwen. In 2013 lag het percentage thuiswerkende mannen op 37 procent en vrouwen op 32 procent. De vrouwen zijn dus bezig met een inhaalslag.

Altijd of incidenteel

Het zijn vooral de mannen in incidenteel thuiswerken. Een groot deel van de vrouwen werkt altijd vanaf huis. Meestal werken zij vanuit hun eigen woning en zijn zij zzp’ers. De groep thuiswerkers is het grootst bij vrouwen met een creatief of taalkundig beroep. Bijna 71 procent van de thuiswerkende vrouwen is in deze sectoren werkzaam. Ook vrouwen in managersfuncties of ICT-beroepen werken vaak thuis. Bij mannen zijn het vooral ICT-ers en mannen in pedagogische beroepen die thuis werken.