“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Van start met aanpassingen rechtsbijstand

05 feb, 2019
9,5
Klanten vertellen

1342 beoordelingen

Minister Dekker van Rechtsbescherming is al lange tijd bezig met de hervorming van de rechtsbijstand. Op korte termijn wil hij nu beginnen met het doorvoeren van kleine aanpassingen, waarna uiteindelijk het hele stelsel op de schop zal gaan.

Minder procedures

Een van de belangrijkste doelen van deze hervorming is het terugdringen van het aantal procedures dat wordt gevoerd. Dit wil hij bereiken door de gefinancierde rechtsbijstand ingrijpend te veranderen. Zo vervalt het systeem van toevoegingen. Deze wordt vervangen door een reeks rechtshulppakketten. Daarnaast wil hij het aantal bestuurszaken van de overheid tegen burgers terugdringen. Dit zou kunnen lukken door hogere proceskosten te rekenen.

Eigen bijdrage

Om advocaten tegemoet te komen is de minister van mening dat niet advocaten, maar de Raad voor Rechtsbijstand de eigen bijdrage van rechtzoekenden moet innen. Zo komt het risico van wanbetaling bij de overheid te liggen in plaats van bij de advocaten.

Samenwerking

Een van de belangrijkste speerpunten van het nieuwe plan van Dekker is de versterking van de zogeheten eerste lijn. Hiermee wordt bedoeld dat er meer samenwerking komt tussen de verschillende sociale en juridische instanties, waardoor het inschakelen van een advocaat vermeden kan worden.

Vijf jaar

Het veranderen van het huidige stelsel gaat minimaal vijf jaar duren. De Kamer vindt dit te lang. Vandaar dat minister Dekker ervoor kiest om stapsgewijs alvast kleine aanpassingen door te voeren.

Weinig vertrouwen

Wat er uiteindelijk van de plannen terecht zal komen is nog niet duidelijk. De oppositie heeft weinig vertrouwen in de plannen. Dit vooral omdat zij bang zijn dat mensen met een laag inkomen straks hun recht niet meer kunnen halen, omdat dit te duur wordt. Daarnaast vinden zij het vreemd dat Dekker het hele stelsel overhoop wil halen, zonder dat hier een goede financiële onderbouwing aan ten grondslag ligt.

Groen licht

Dekker gaf al aan dat hij niet van de Tweede Kamer verlangt dat zij akkoord gaan met de hele herziening van het stelsel. Zijn eerste doel is het krijgen van groen licht om de eerste stappen te mogen nemen. Dit zal beginnen met de start van een aantal pilots op het gebied van scheiden. Daarnaast komt er een pilot waarbij rechtzoekenden kunnen kiezen uit verschillende rechtsbijstandpakketten. Dekker zou graag voor de zomer met een concreet plan komen. Eind van het jaar hoop hij het financiële plaatje duidelijk te hebben. Pas dan worden ook de gevolgen voor de eigen bijdrage bekend.