“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

De afgelopen jaren wordt er door rechters steeds vaker tbs opgelegd. Het aantal tbs-gevallen is dan ook met zo’n dertig a veertig per jaar toegenomen. Een duidelijke verklaring is er niet.

TBS

TBS betekent terbeschikkingstelling en wordt opgelegd aan mensen die een zwaar misdrijf plegen en daarvoor geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Dit houdt in dat het misdrijf de dader niet (helemaal) aangerekend kan worden, doordat deze lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis of een psychiatrische stoornis. Het gaat hierbij om misdrijven waar minstens vier jaar gevangenisstraf op staat.

Cijfers

De Raad voor de Rechtspraak kwam met cijfers. Zo waren er in 2015 nog 146 gevallen waarbij TBS werd opgelegd. In 2016 waren dit er al 171. Vervolgens 205 in 2017 en 237 in 2018. Een flinke stijging.

Psychische problemen

Een verklaring kan zijn dat er steeds meer mensen met psychische problemen in aanraking komen met het strafrecht. “De rechter zal dan eerder een behandeling overwegen dan een langdurige gevangenisstraf. Een andere reden is dat de maatschappelijke discussie over tbs ervoor heeft gezorgd dat er meer aandacht is voor verdachten die weigeren mee te werken aan psychologisch onderzoek. Rechters zijn nog alerter in zaken waarin zij tbs kunnen opleggen, zonder dat er recente rapportages beschikbaar zijn”, vertelt rechter Jan Moors.