“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Rechtszaken doorverwijzen makkelijker

28 mei, 2019
9,5
Klanten vertellen

1297 beoordelingen

Veel rechtbanken kampen met een achterstand. Minister Dekker van Rechtsbescherming wil dit gaan oplossen door het makkelijker te maken om rechtszaken door te verwijzen naar een andere rechtbank. De huidige regeling zorgt voor teveel belemmeringen.

Wet flexibilisering zaakverdeling rechtspraak

Om dit te regelen is Dekker bezig met een wetsvoorstel voor de Wet flexibilisering zaakverdeling rechtspraak. De nieuwe wet moet gaan gelden voor rechtbanken en het Hof. Op dit moment zijn de plannen van Dekker in consultatie.

Zittingscapaciteit

In de wet worden oplossingen aangebracht om de problemen met de zittingscapaciteit op te lossen. Met zittingscapaciteit worden verschillende zaken bedoeld. Ten eerste de daadwerkelijk beschikbare zittingsruimte (het aantal rechtszalen), maar ook de beschikbare capaciteit aan rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren om zaken te behandelen.

Vertraging voorkomen

Op dit moment kan het gebrek aan capaciteit nogal eens betekenen dat een zaak vertraging oploopt. Het wetsvoorstel moet dit zoveel mogelijk zien te voorkomen. Daarnaast moet het wetsvoorstel ervoor zorgen dat de beschikbare capaciteit optimaal wordt ingezet. Op dit moment is er al een regeling die ervoor zorgt dat rechtbanken elkaar kunnen helpen als er onvoldoende zittingscapaciteit is. Maar administratief brengt zoiets heel wat rompslomp met zich mee. Daardoor wordt hier ook vaak niet voor gekozen. De minister wil dit makkelijker maken.