“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1296 beoordelingen

Heb je een advocaat nodig, maar heb je een laag inkomen, dan kom je in aanmerking voor een toevoeging. Je betaalt dan alleen een eigen bijdrage en de overheid betaalt de rest. Deze bijdrage die de advocaat van de overheid ontvangt is de laatste jaren echter zo laag geworden, dat twee derde van de sociaal advocaten overweegt om dit soort zaken niet meer aan te nemen. Hierbij komt de rechtsbijstand voor mensen met lage inkomens in gevaar. Dit blijkt uit een onderzoek van de SP.

Vertrouwen

De afgelopen jaren is het vertrouwen dat de advocaten hebben in minister Dekker van rechtsbescherming helemaal weggeslagen. Hij krijgt in het onderzoek dat werd gehouden onder 7000 mensen die werkzaam zijn in de sociale advocatuur als rapportcijfer een 2,8. Ondertussen is de nood onder de advocaten zo hoog, dat de Nederlandse Orde van Advocaten stiptheidsacties of stakingen overwegen. “Als er geen geld bijkomt, moeten we denken aan onorthodoxe maatregelen”, waarschuwt deken Johan Rijlaarsdam in een brandbrief aan de minister.

Extra geld

Er is al jaren discussie over dit onderwerp en meerdere geleerden en commissies adviseerden de minister om extra geld vrij te maken voor de sociale advocatuur. Tot zover is de minister hier nooit in mee gegaan. Er komt geen extra geld. Ondertussen stijgt het aantal zaken ieder jaar. Dekker wil dit probleem oplossen door het aantal rechtsbijstandzaken terug te dringen door een soort poortwachter in te stellen. Tot zover gebeurt er echter weinig. De advocaten zien hierin ook geen oplossing. Sterker nog, zij zijn bang dat hierdoor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de rechtsbijstand nog meer in het geding komt.

Onnodig procederen

De minister wil met zijn plannen voorkomen dat mensen onnodig gaan procederen, maar uit het onderzoek blijkt dat de helft van de mensen hun problemen al eerst buiten de rechter om proberen op te lossen. Zij komen met complexe conflicten bij de advocaten terecht. Vaak is dit ook niet op een andere manier op te lossen. Gaat het om een complexe zaak, die veel tijd kost voor de advocaat dan is er in theorie extra geld beschikbaar. In de praktijk worden deze extra uren bijna nooit toegekend. Hierdoor worden dit soort zaken voor de advocaten erg tijdrovend, terwijl zij er geen cent op verdienen. Dit frustreert! De grootste zorg is hoe mensen met weinig geld straks hun recht moeten gaan halen, als advocaten weigeren dit soort zaken op te pakken. “Dit is een noodkreet van advocaten waar de minister niet omheen kan. En het zijn niet de mensen die bakken met geld verdienen, maar juist de idealisten onder hen”, zegt SP-kamerlid Michiel van Nispen. De SP wil een debat over dit onderwerp met de minister.