“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Privacywet geeft criminele asielzoeker vrij baan

31 mrt, 2019
9,5
Klanten vertellen

1297 beoordelingen

Criminele asielzoekers kunnen steeds meer hun gang gaan door de strengere privacywetgeving. Die wetgeving maakt het voor de politie steeds moeilijker om informatie te delen. Het gebeurt steeds makkelijker dat asielzoekers die van opvanglocatie wisselen – en dat gebeurt regelmatig – buiten beeld raken. Dat stelt hoogleraar Wouter Stol, zelf ex-politieman en gespecialiseerd in digitale veiligheid. De politie Kampen pleitte onlangs voor een digitale database met criminele bewoners van het azc. Zo zouden asielzoekers die vaker de fout in gaan en regelmatig van opvangplek wisselen, beter gevolgd kunnen worden. Volgens de politie kan dit nu niet. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat dossiers van de politie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zeker uitgewisseld kunnen worden.

Barrières

Maar gaat dit echt zo gemakkelijk? Het delen van politiegegevens is de laatste jaren veel moeilijker geworden. Vroeger kon men binnen de politie alles delen en inzien. Maar dat kan nu niet meer. Nu loopt men tegen allerlei barrières aan. Politiemensen kunnen alléén informatie van elkaar inzien als dat echt nodig is. Ook wordt er met meerdere systemen gewerkt. De ene politie-eenheid kan niet zo even in het systeem van de ander kijken. Daarom lijkt het uitwisselen van informatie tussen politiesystemen en externe systemen, zoals die van het COA, niet heel voor de hand liggend.

Problemen

Ook de politie Kampen benoemde dat probleem. Omdat het azc in Dronten staat, in een andere politieregio, was de uitwisseling van informatie geen makkelijke opgave. Het is opgelost door één van de leden van het team uit Kampen tevens te verbinden aan de opvanglocatie in Flevoland. Stol snapt dat het ministerie eerst de huidige informatiestromen wil verbeteren, voordat wordt overgegaan op een landelijke database. Een nieuw database is ingewikkeld, kost veel geld en je krijgt te maken met de privacywetgeving.

Misbruik

Robbert Salome van de korpsleiding spreekt het tegen dat het lastiger is geworden om informatie te delen. Hij geeft aan dat het altijd al lastig is geweest. Agenten moeten alleen bij de informatie kunnen die hen aangaat. Deze regels is er onder andere om misbruik te voorkomen. Vorige week werd nog bekend dat een aantal agenten illegaal informatie uit het politiesysteem hebben gehaald en in sommige gevallen hebben gedeeld. Salome geeft aan dat de verschillende politiesystemen sinds de start van de Nationale Politie beter op elkaar zijn afgestemd.