“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Pilot samenwerken in de eerstelijn

03 feb, 2020
9,5
Klanten vertellen

1317 beoordelingen

Juridische problemen van mensen moeten minder vaak bij de rechter terechtkomen. Dit om kosten te besparen en het rechtssysteem te ontlasten. Om dit te bereiken is het belangrijk dat er in de juridische dienstverlening beter wordt samengewerkt. In Amsterdam, Nijmegen, Zwolle, Utrecht en Middelburg wordt nu een pilot gestart om sociaal advocaten, sociaal raadslieden en medewerkers van het Juridisch Loket beter met elkaar te laten samenwerken. Het doel van deze pilot “Samenwerken in de eerstelijn” is sneller met een passende oplossing komen voor de rechtzoekenden.

Rechtsgebieden

De pilot wordt toegespitst op een aantal rechtsgebieden namelijk vreemdelingenrecht, verbintenissenrecht (hieronder vallen ook het huurrecht en het consumentenrecht), arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Binnen deze rechtsgebieden wordt bekeken hoe de eerstelijnsrechtsbijstandsverleners en de sociale advocaten beter kunnen samenwerken, zodat rechtzoekenden met een toevoeging sneller een oplossing voor hun probleem krijgen.

Experimenten

Om dit goed te onderzoeken zijn er drie experimenten. Ten eerste komt er een piketdienst waardoor de deelnemende advocaten, sociaal raadslieden en het juridisch loket elkaar makkelijker kunnen bereiken om te overleggen over juridische vragen. Ook kan hierdoor makkelijker worden bekeken of het nodig is om een advocaat in te schakelen of dat er een andere oplossing is. Ten tweede komt er een signaleringsoverleg. Maandelijks gaan alle deelnemende partijen om tafel om te evalueren hoe de onderlinge samenwerking verloopt en wat er beter kan. Ten derde is het de bedoeling dat de kennis die de partijen opdoen wordt gebundeld en digitaal toegankelijk wordt gemaakt. De pilot start officieel op 1 maart.