“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Muiterij onder huurders brengt verhuurder in de problemen

12 mei, 2020
9,5
Klanten vertellen

1317 beoordelingen

Verhuurders van bedrijfsverzamelgebouwen krijgen door de coronacrisis steeds vaker te maken met muitende huurders. De huurders slaan de handen ineen en verenigen zich om zo te proberen een korting of vrijstelling van de huur af te dwingen. Dit terwijl de verhuurders ook met vaste lasten zitten die gewoon doorlopen. De Nationale Adviesbalie verwacht dat het niet lang zal duren voor de eerste rechtszaken zich zullen aandienen.

Kleine ondernemers

In de betreffende bedrijfsverzamelgebouwen zitten vaak veel kleine ondernemers. Dit zijn vaak juist de ondernemers die hard getroffen worden door de corona-maatregelen. Zelf moeten zij goed kijken naar hun uitgaven om te voorkomen dat zij kopje onder gaan. Besparen op de huur lijkt dan een logische keuze, aangezien er momenteel toch voornamelijk wordt thuisgewerkt. Je huurt een bedrijfsruimte en betaalt vaak ook nog voor service, een restaurant, vergaderkamers enz, terwijl je hier momenteel geen gebruik van maakt. Dat voelt niet eerlijk. Er zijn dan ook veel verhuurders die verzoeken krijgen om de huur tijdelijk stop te zetten of om een korting te geven. In veel gevallen slaan huurders de handen ineen en vragen zij met zijn allen om een tegemoetkoming.

De verhuurders

Een lastige situatie voor de verhuurders van deze verzamelpanden. Hun vaste lasten lopen natuurlijk ook gewoon door. Natuurlijk is er een huurcontract en kun je de huurders dwingen zich hier aan te houden, maar aan de andere kant hebben de verhuurders er natuurlijk ook niets aan als een huurder failliet gaat of besluit de huur op te zeggen. De meeste verhuurders proberen dan ook in gesprek te gaan met de huurders die aangeven problemen te hebben met het betalen van de huur. In veel gevallen lukt het wel om samen afspraken te maken over bijvoorbeeld huuruitstel, maar het zomaar kwijtschelden van de huur, zonder voorwaarden of consequenties, zal in de meeste gevallen geen optie zijn. Wat wel kan is het opbreken en verlengen van het huurcontract. Op deze manier heeft de verhuurder de huurder voor langere tijd aan zich gebonden en kan de verhuurder de huurder een bepaalde korting geven en bijvoorbeeld een aantal maanden huur laten zitten. Zo zijn beide partijen tevreden.

Wie blijft er in gebreke?

In dit geval zijn het de verhuurders die volledig in hun recht staan. Er is een huurcontract. Er is afgesproken dat de verhuurder een ruimte beschikbaar stelt. Dat is precies wat de verhuurder doet. Hier verandert niets in. Dat de huurder (op advies van de overheid) geen gebruik maakt van de betreffende ruimte, valt de verhuurder niet te verwijten. Net zomin als bij bijvoorbeeld een vakantie. De verhuurder houdt zich aan zijn verplichtingen en blijft dus niet in gebreke. In dit geval is het de huurder die zich, door niet te betalen, niet aan de afspraken houdt.

Rechtszaken

Al met al is er voor huurders geen juridische grondslag om korting op de huur te eisen. Wordt de huur uiteindelijk niet betaald, dan zal dit ervoor zorgen dat de verhuurders moeten gaan vorderen. Een vervelende situatie, die ook de nodige kosten met zich meebrengt. Daarnaast kan zo’n akkefietje ervoor zorgen dat de relatie tussen huurder en verhuurder flink onder druk komt te staan. Dit kan ervoor zorgen dat de verhuurder uiteindelijk naar de rechter stapt om het huurcontract te laten ontbinden.

Overleggen

Dat is natuurlijk geen wenselijke situatie. De verhuurder krijgt zijn huur, maar is wel een huurder kwijt. Helemaal in deze tijd kunnen zij zich dit waarschijnlijk niet veroorloven. De verhuurder wil zijn huurders graag behouden, omdat contracten uiteindelijk de huurwaarde/waarde van zijn pand bepalen. Daarnaast zullen ook huurders niet op een juridische strijd zitten te wachten, want die zal ook altijd kosten met zich meebrengen. Het belangrijkste is dan ook om te overleggen. Besef dat zowel huurder als verhuurder eigenlijk allebei in hetzelfde schuitje zitten. We moeten hier samen uitkomen. Ga dan ook om tafel om tot een oplossing te komen. Ben jij ondernemer en kun je de huur niet meer betalen? Bekijk dan of er een regeling getroffen kan worden. Ben je verhuurder en krijg je te maken met een groot aantal huurders die vragen om vrijstelling van de huur? Benader ze stuk voor stuk en probeer met alle huurders de nodige afspraken te maken. Zo blijft iedereen tevreden en kan hopelijk iedereen het hoofd boven water houden.

Ben jij huurder of verhuurder en heb je vragen over bijvoorbeeld het huurcontract? Neem dan gerust contact op met de juridisch adviseurs van De Nationale Adviesbalie. Zij helpen je graag verder. Kijk voor meer informatie op https://www.nab.nl/juridische-informatie/huurrecht/