“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Minder vaak pro-Deo advocaat inschakelen

09 nov, 2018
9,5
Klanten vertellen

1317 beoordelingen

Er wordt te vaak gebruik gemaakt van pro-Deo advocaten, waardoor dit de overheid teveel geld kost. Mensen stappen nu veel te vaak naar de rechter en daarom moet het systeem voor de rechtsbijstand voor mensen met een lager inkomen op de schop, vindt minister Sander Dekker van Rechtsbescherming.

Gesubsidieerde rechtsbijstand nodig?

Minister Dekker wil ervoor zorgen dat pro-Deo advocaten niet meer alle zaken kunnen oppakken. Voordat een zaak wordt opgepakt moet een onafhankelijke instantie gaan beoordelen of dit wel nodig is. En wordt er uiteindelijk toch een advocaat ingeschakeld, dan krijgt deze ook een vergoeding als het geen rechtszaak wordt en er een andere, goedkopere oplossing wordt gevonden.

Informeren

Op deze manier wil de minister het aantal rechtszaken verminderen. Daarnaast wil hij dit bereiken door mensen beter te informeren. Zo moeten zij bijvoorbeeld op internet de nodige informatie kunnen vinden en toegang hebben tot voorbeeldbrieven, zodat zij zelf zaken kunnen oppakken. Ook zouden zij terecht moeten kunnen op een juridisch spreekuur in de buurt.

Overheid

Het minder naar de rechter stappen moet ook gaan gelden voor de overheid. Dit wil Dekker bereiken met een hogere ‘straf’ op ten onrechte doorprocederen.

Kritisch

De linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn kritisch. Op deze manier wordt het recht minder toegankelijk, waardoor GroenLinks vreest dat de tweedeling tussen zelfredzame en niet-zelfredzame burgers alleen maar groter wordt. “Hiermee zorg je niet voor betere rechtsbescherming, maar vergroot je de kans op klassenjustitie, als je recht halen straks niet meer te betalen is”, zo zegt Michiel van Nispen van de SP. Hij wijst erop dat het erop lijkt dat minister Dekker geen aandacht heeft voor het feit dat “steeds minder advocaten bereid zijn voor een te lage vergoeding mensen met juridische problemen bij te staan.” Kathalijne Buitenweg van GroenLinks geeft aan dat Dekker “te veel uit gaat van zelfredzaamheid. Juist op momenten van grote stress zijn mensen helemaal niet zo zelfredzaam”, aldus Buitenweg.

Advocaten

Ook advocaten hekelen het plan van de minister. “Door het plan komen duizenden mensen in Nederland in grote juridische en financiële problemen. Dit doordat rechtshulp te duur wordt en ze vaker worden afgehouden van een advocaat”, zo stelt Vereniging Sociale Advocatuur voorzitter Hein Vogel. “Wij hebben een simpeler alternatief ontwikkeld dat wél werkt, dat rechtvaardig is én dat goedkoper is dan het plan-Dekker.”