“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Meer klachten over advocaten

17 apr, 2018
9,5
Klanten vertellen

1364 beoordelingen

Het aantal klachten over advocaten is het afgelopen jaar gestegen. Zo kwamen er in 2016 nog 998 klachten binnen. In 2017 waren dit er 1020.

Geschrapt

Van deze 1020 klachten werden er in totaal 290 gegrond verklaard. Dit aantal is hetzelfde als in 2016. In totaal werden tien advocaten geschrapt van het tableau. Dit houdt in dat zij niet meer als advocaat aan de slag mogen. In 2016 waren dit er elf. Zij kregen deze straf omdat zij hun cliënt niet goed hadden bijgestaan of al vaker waren aangesproken op nalatigheid en onzorgvuldig handelen.

Veelklagers

Wat opvalt is dat er een aantal veelklagers zijn. Zij klagen onevenredig veel, doen veel wrakingsverzoeken en komen met klachten waarvan het afhandelen veel tijd kost.