“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Kwaliteit mediators waarborgen

03 feb, 2020
9,5
Klanten vertellen

1317 beoordelingen

Nu mediators in ons rechtssysteem steeds belangrijker worden, wil minister Dekker van Rechtsbescherming werk maken van een wettelijk register voor beëdigde mediators. Dit schreef hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Kwaliteitseisen

Op dit moment mag iedereen zich mediator noemen. Dit zorgt ervoor dat er veel “mediators” tussen zitten die geen idee hebben waar zij mee bezig zijn. Een kwalijke zaak waar de cliënt uiteindelijk de dupe van is. Om in de toekomst meer zekerheid te krijgen over een professioneel verloop van de mediation wil minister Dekker mediators pas opnemen in het wettelijke register als zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Zo moeten zij de juiste opleiding hebben gehad en is het belangrijk dat zij aantoonbaar over zekere psychologische, communicatieve en juridische vaardigheden beschikken.

Vertrouwen

“Het stellen van kwaliteitseisen draagt bij aan het vertrouwen dat rechtzoekenden hebben in mediators, stimuleert de kwaliteitsontwikkeling en draagt zo bij aan meer duurzame geschiloplossing”, aldus de minister. De mediators die in het register komen te staan vallen ook onder het verschoningsrecht. Daarnaast wordt er een vorm van tuchtrecht ingevoerd met hierbij ook een klachtenprocedure mocht iemand niet tevreden zijn over de mediator. Een mediator kan dan worden geschorst of uitgeschreven uit het register.

Kernwaarden

Daarnaast is het de bedoeling dat de geregistreerde mediators zich committeren aan een aantal kernwaarden. Bijvoorbeeld het feit dat zij altijd onafhankelijk en onpartijdig zullen handelen en dat zij in de gaten houden dat de deelname aan het mediationtraject vrijwillig is.

Positief

De verschillende mediatorsverenigingen, de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Mediatorsfederatie Nederland reageren positief op de plannen van Dekker. Zij vinden de brief “een mooi uitgangspunt voor de verdere besluitvorming in een interessante tijd, waarin er nieuwe kansen geboden worden aan mediators. De Orde van Advocaten is minder positief. Zij zijn kritisch op een mediatorsregister omdat “nut en noodzaak van een wettelijke regulering van het beroep niet worden onderschreven”. In het voorjaar zal het plan in consultatie gaan.