“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Kabinet stelt miljoenen beschikbaar voor beveiliging advocaten

25 jun, 2020
9,5
Klanten vertellen

1342 beoordelingen

In de brief van Minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer staat dat het kabinet extra miljoenen euro’s vrijmaakt voor het beschermen van onder andere advocaten. Volgens Grapperhais moeten personen die voor hun werk in dienst staan van de rechtsorde dit veilig en zonder vrees kunnen uitoefenen. Het geld is niet enkel voor advocaten bestemd. Ook aan officieren van justitie, rechters, journalisten en bestuurders wordt extra bescherming geboden.

Excessief geweld

Excessief geweld tegen onder andere advocaten is geen uitzondering. We herinneren ons vast allen de moord op advocaat Derk Wiersum. Maar ook politieagenten worden som bedreigd. De afgelopen jaren is het aantal personen en objecten dat langdurig bewaakt en beveiligd wordt toegenomen. De verwachting is dat dit niet zal verminderen. Door meer geld beschikbaar te maken voor het beschermen van o.a. advocaten kunnen de nodige beveiligingsmaatregelen tijdig en effectief worden ingezet.

Meerdere jarenplan

De komende jaren zal de staat extra geld inzetten voor het bewaken en beveiligen van advocaten. Het geld wordt ook ingezet voor getuigenbscherming in rechtszaken. In 2020 stellen ze 33 miljoen euro beschikbaar. In 2021 40 miljoen euro en in 2022 51 miljoen euro. Vanaf 2023 wordt er 55 miljoen euro per jaar gereserveerd voor een versterking van “de stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming”. Dus wanneer er sprake is van dreiging, risico of de mogelijkheid van geweld is er vanaf nu voldoende budget om snel bescherming te bieden.

Breder offensief

Het budget wat wordt vrijgemaakt voor de beveiliging is onderdeel van een breder offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De staat maakt hier dit jaar 88 miljoen euro voor vrij. In 2021 en 2022 worden hier nog eens 141 miljoen euro en 150 miljoen euro beschikbaar voor gesteld. Dit geld wordt geïnvesteerd in drie hoofdthema’s; Bewaken en Beveiligen, het Multidisciplinair Interventieteam en de preventieve en regionale aanpak.