“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ik ben niet tevreden met mijn voornaam: kan ik die zomaar laten wijzigen?

12 jun, 2017
9,5
Klanten vertellen

1364 beoordelingen

Na de geboorte van een baby is het één van de eerste vragen die aan de ouders wordt gesteld: hoe gaat jullie kindje heten? Je voornaam kies je niet zelf uit, maar is wel een belangrijk middel om jezelf te identificeren. Erg vervelend dus als je niet tevreden bent over je eigen voornaam. Kun je in zo een geval je voornaam wijzigen?

Naar de advocaat

Als je niet tevreden bent met je voornaam, is het mogelijk om – via een advocaat – de rechter te vragen of je voornaam mag worden gewijzigd. De rechter zal beoordelen of je daarvoor een voldoende zwaarwichtig belang hebt. Niet ieder verzoek wordt dus zomaar toegewezen.

Zwaarwichtig belang

Wanneer heb je dan een voldoende zwaarwichtig belang en zal de rechter een verzoek tot voornaamswijziging toekennen? Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je bent/wordt gepest met je naam, waardoor je hier nare associaties bij hebt. Het komt ook voor dat iemand een ander geloof belijdt dan zijn/haar ouders, waardoor de naam niet langer passend is. Er zijn tevens gevallen waarin de ambtenaar van de burgerlijke stand een spellingsfout maakt, waardoor de verkeerde naam wordt opgenomen in de registers. Ook in dat geval is het nodig dat een procedure bij de rechtbank wordt opgestart tot wijziging van de voornaam.

Verzoek rechter

Ben je niet tevreden met jouw naam, dan kan je vanaf je achttiende (via een advocaat) een verzoek bij de rechter laten indienen. Het komt uiteraard ook voor dat een wijziging van de voornaam nodig is voor een minderjarig kind. In dat geval kunnen de gezaghebbende ouders namens het kind bij de rechtbank een verzoek laten indienen door een advocaat.

Beschikking rechter

In de meeste gevallen duurt het enkele maanden voordat je de beschikking van de rechtbank ontvangt waarin wordt bepaald of je verzoek wel of niet wordt toegewezen. Soms vindt de rechter het nodig om je eerst op zitting te spreken voordat een beslissing kan worden genomen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de rechter nog vragen heeft over je verzoek of als de gemeente het niet eens is met de wijziging.

Als je de beschikking hebt ontvangen en jouw verzoek is toegewezen, is de voornaamswijziging nog niet definitief. Hiervoor moet eerst de beroepstermijn van drie maanden worden afgewacht. Pas als vast staat dat er geen hoger beroep is ingesteld door een belanghebbende, bijvoorbeeld de gemeente, zal jouw naam in de registers worden aangepast en zul je door instanties voortaan worden aangesproken met je nieuwe voornaam.

Wijzigen achternaam

Evenals de voornaam is het ook mogelijk om je achternaam te wijzigen. De procedure voor het wijziging van je achternaam (geslachtsnaam) verloopt echter niet via de rechtbank maar via Dienst Justis. Dergelijke verzoeken hoeven niet via een advocaat te worden ingediend.